KorjausRYL palsta1 paikka1

Tervetuloa käyttämään KorjausRYLiä

KorjausRYL määrittelee korjausrakentamisen hyvää rakennustapaa viranomaismääräysten, standardien, alan ohjeiden ja hyvien käytäntöjen pohjalta. KorjausRYL tarjoaa kiinteistö- ja rakentamisalalle käytännön työkalun hyvän rakennustavan mukaiseen korjausrakentamiseen.

Sisältö käsittää kolme osaa:

KorjausRYL Esiselvitykset -osassa käsitellään korjausrakennushankkeen valmistelun ja suunnittelun yhteydessä tehtäviä esiselvityksiä.

KorjausRYL Purkaminen -osassa käsitellään ensisijaisesti korjausrakentamiseen liittyvää purkutyötä. Purkaminen ja säilyttäminen -luvussa esitetään hyvän raken­nustavan vaatimukset korjausrakennushankkeen purkutyö­vaiheen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen.
Purkaminen-osaan liittyy rakennuttajalle ja suunnittelijalle tarkoitettu Selvitykset ja suunnitelmat -kokonaisuus.

KorjausRYL Julkisivut -osa määrittelee julkisivujen ja parvekkeiden korjaushankkeiden rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset.

KorjausRYLin 2023 päivityksessä tehtiin pieniä yksittäisiä päivityksiä Purkaminen ja säilyttäminen -lukuun, päivitettiin viitteitä ja julkaistiin KorjausRYLin sisältöön limittyvä purkutyöselostuspohja.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan KorjausRYLin kehitystyöhön, ota yhteyttä tällä lomakkeella.

TalotekniikkaRYL palsta1 paikka1

Tervetuloa käyttämään TalotekniikkaRYLiä

Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset (RYL) on rakennusalalla yleisesti hyväksytyn hyvän rakennustavan kuvaus. TalotekniikkaRYL toimii työkaluna rakennuttajan, suunnittelijan ja urakoitsijan välisissä toiminnoissa hyvän taloteknisen rakennustavan määrittelyssä, toteutuksessa ja toteutuksen valvonnassa.

Vuoden 2023 TalotekniikkaRYLin päivityksessä kaikki viittaukset on tarkastettu ja päivitetty. Asiasisältöön ei tehty muutoksia vuoden 2023 päivityksessä.

TalotekniikkaRYLiin on joulukuun 2022 päivitysversiossa julkaistu uutena luku 21.5 Paloturvallisuusjärjestelmät.

TalotekniikkaRYLiä täydennetään myöhemmin Eristys-osalla.

Lisätietoja
Tuotepäällikkö Kosti Kuronen, kosti.kuronen@rakennustieto.fi

Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@rakennustieto.fi, puh. 045 4900 747

Jos olet kiinnostunut osallistumaan TalotekniikkaRYLin kehitystyöhön, ota yhteyttä tällä lomakkeella.

MaaRYL palsta1 paikka1

Tervetuloa käyttämään MaaRYLiä

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL) on alan yhdessä sopima hyvän rakennus- ja kiinteistönpitotavan kuvaus. Se määrittää työn lopputuloksen teknisen laadun. 

MaaRYL -palvelussa kuvataan talonrakennushankkeiden pohja- ja pihatöiden laatuvaatimukset. 

MaaRYListä julkaistaan 2 kertaa vuodessa päivitysversio, johon tuodaan toimikuntatyössä hyväksytty uudistettu sisältö. Vanhoja versiohistorioita voi tarvittaessa tarkastella valitsemalla yläpalkista aiempia julkaisuversioita. Yleisenä tavoitteena on, että InfraRYL ja MaaRYL ovat tarkoituksenmukaisilta osin yhteneväiset.  

MaaRYLin kesäkuun 2024 päivitysversiossa on julkaistu seuraavat muutokset: 

  • Liitenumerointi on uudistettu kokonaan. Samalla on poistettu 3 vanhentunutta tai muuten tarpeetonta liitettä, täydennetty liitteisiin viiteluettelot ja korjattu InfraRYLin sisällön liiteviittaukset vastaamaan uutta päivitettyä numerointia. Vertailutaulukko vanhaan numerointiin ja luettelo poistetuista liitteistä löytyy sivulta MaaRYLin revisiohistoria.  
  • Päivitysversioon on lisäksi tehty muutama muu pieni päivitys. 

Tarkemmat päivitystiedot ja luettelot muuttuneista luvuista löytyvät sivulta MaaRYL revisiohistoria.

Lisätietoja tuotepäällikkö Saara Lehtonen, 
saara.lehtonen@rakennustieto.fi 

Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@rakennustieto.fi, puh. 045 4900 747. 

Jos olet kiinnostunut osallistumaan MaaRYLin kehitystyöhön, ota yhteyttä tällä lomakkeella

KiinteistöRYL palsta1 paikka1

Tervetuloa käyttämään KiinteistöRYLiä

KiinteistöRYL on yhtenäinen kuvaus kiinteistöpalveluiden yleisistä laatuvaatimuksista, joka auttaa kiinteistöpalveluiden ostajaa, myyjää ja käyttäjää kiinteistönpidon määrittelyssä, toteutuksessa ja toteutuksen valvonnassa. 

KiinteistöRYL sisältää yleiset laatuvaatimukset ja ohjeet erilaisten kiinteistöjen operatiiviselle kiinteistöjohtamiselle, käyttäjäpalveluille, yleishoidolle ja valvonnalle, rakennuksen ja teknisten järjestelmien hoidolle ja kunnossapidolle, ulkoalueiden hoidolle ja kunnossapidolle, siivoukselle sekä jätehuollolle. 

KiinteistöRYL päivitys 2024

KiinteistöRYLin Jätehuoltoa käsittelevän luvun vaatimukset, ohjeet ja viitteet on päivitetty vastaamaan lainsäädännön ja viranomaismääräyksien vaatimuksia.
Päivityksessä on myös huomioitu alan viimeisimpiä ohjeita ja käytäntöjä, kuten syksyllä 2023 päivitetty ohjekortti RT 103638 Asuinkiinteistön jätehuolto.
Luvussa käsitellään jätehuollon järjestämistä, jätteiden erilliskeräystä jätehuollon toteuttamista ja jätehuollon turvallisuuteen liittyviä asioita.

Lisätietoja tiimipäällikkö Ilkka Friman, ilkka.friman@rakennustieto.fi 

Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@rakennustieto.fi, puh. 045 4900 747 

Jos olet kiinnostunut osallistumaan KiinteistöRYLin kehitystyöhön, ota yhteyttä tällä lomakkeella

YIV palsta1 paikka1

Yleiset inframallivaatimukset YIV ovat infran tietomallintamista ja mallipohjaisen hankkeen tiedonhallintaa ohjaava ohjekokonaisuus​ 

Huom! Rakennustieto oy ei enää ylläpidä ohjetta tietokantamuodossa. YIV-ohjeet poistuvat RYL-palvelusta joulukuussa. Löydät voimassa olevat YIV-ohjeet ja edelliset versiot Building Smart Finlandin nettisivuilta https://wiki.buildingsmart.fi/fi/04_Julkaisut_ja_Standardit/YIV .

YIV koostuu vaatimuksista, ohjeista ja parhaista käytännöistä​ 
Tavoitteena on ohjata, yhdenmukaistaa ja kehittää koko infra-alan mallinnuskäytäntöjä ja tiedonhallintaa​ 
Käytetään hankintojen yleisinä teknisinä viiteasiakirjoina​ 
Kattaa koko hankkeen elinkaaren: ​lähtöaineisto, suunnittelun eri vaiheet​ ja rakentamisen ja rakennetun todentamisen ​
Päivitetään alan tarpeiden, työvälineiden ja teknologioiden kehittymisen myötä. 

YIV sisältää 5 ohjeosiota​ ja niiden 5 liitettä, joista liite 3.1 on nyt esillä tässä julkaisujärjestelmässä.  

YIV-ohjeet ja kaikki liitteet on julkaistu BuildingSMART Finlandin kotisivuilla. 

Osa 1: Yleinen osuus​ 
Osa 2: Lähtötiedot​ 
Osa 3: Suunnittelu​ 
Osa 4: Rakentaminen​ 
Osa 5: Kunnossapito, joka päivitetään myöhemmin​
YIV_Liite_1.1_Tiedonhallintasuunnitelma.pdf 
YIV_Liite_1.2_Tietomalliselostus.docx
YIV_Liite_2.1_Lähtöaineistoluettelopohja.xlsx 
YIV_Liite_3.1_Luovutusaineiston_tiedonsiirron_vaatimukset.pdf 
YIV_Liite_3.2_Luovutusaineiston_tiedonsiirron_vaatimukset_hankevaiheittain.xlsx  

InfraRYL palsta1 paikka1

Tervetuloa käyttämään InfraRYLiä

Rakentamisen yleiset laatuvaatimukset (RYL) on rakennusalalla yleisesti hyväksytyn hyvän rakennustavan kuvaus. InfraRYL-palvelussa kuvataan infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset. 

InfraRYListä julkaistaan 2 kertaa vuodessa päivitysversio, johon tuodaan toimikuntatyössä hyväksytty uudistettu sisältö. Vanhoja versiohistorioita voi edelleen tarvittaessa tarkastella valitsemalla yläpalkista aiempia julkaisuversioita. 

InfraRYLin kesäkuun 2024 päivitysversiossa on julkaistu seuraavat muutokset:  

  • Liitenumerointi on uudistettu kokonaan. Samalla on poistettu 12 vanhentunutta tai muista julkaisuista kopioituja liitteitä, täydennetty liitteisiin viiteluettelot ja korjattu InfraRYLin sisällön liiteviittaukset vastaamaan uutta päivitettyä numerointia. Vertailutaulukko vanhaan numerointiin ja luettelo poistetuista liitteistä löytyy sivulta InfraRYLin revisiohistoria
  • Lukuihin 32110 Tiekaiteet ja törmäyssuojat, 32111 Teräskaiteet, 32114 Kokoonpainuvat kaiteen päät ja 32115 Törmäysvaimentimet on tehty pieniä päivityksiä. 
  • Luku 42531 Siltakaiteet ja kosketussuojaseinämät on päivitetty. 
  • Päivitysversioon on lisäksi tehty muutama muu pieni päivitys.  

Tarkemmat päivitystiedot löytyvät sivulta InfraRYL revisiohistoria.

Lisätietoja tuotepäällikkö Saara Lehtonen,
saara.lehtonen@rakennustieto.fi

Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@rakennustieto.fi, puh. 045 4900 747

Jos olet kiinnostunut osallistumaan InfraRYLin kehitystyöhön, ota yhteyttä tällä lomakkeella.

Etusivu palsta 1 paikka 1

RYL-palvelu

RYL on alan yhdessä sopima hyvän rakennus- ja kiinteistönpitotavan kirjallinen kuvaus. Se määrittää työn lopputuloksen teknisen laadun. RYL-palvelussa on käytössäsi aina ajantasainen sisältö ja versiohistoria. 

Kirjauduttuasi pääset valitsemaan julkaisun:

Palveluun sisältyy myös RYLien käyttöä tukevaa muuta sisältöä, esimerkiksi nimikkeistöjä, sanastoja ja linkityksiä sopimusasiakirjoihin ja Tuotetietoon sekä RYL-kohtaista sisältöä. 

Muut RYL-julkaisut (TaloRYLit) tuodaan palveluun vaiheittain.

Huom! Aiemmin InfraRYLin yhteydessä käytettävissä olevat YIV-ohjeet poistuvat RYL-palvelusta joulukuussa 2022. Löydät jatkossa voimassa olevat YIV-ohjeet ja edelliset versiot Building Smart Finlandin nettisivuilta: https://wiki.buildingsmart.fi/fi/04_Julkaisut_ja_Standardit/YIV