KorjausRYL palsta1 paikka1

Tervetuloa käyttämään KorjausRYLiä

KorjausRYL määrittelee korjausrakentamisen hyvää rakennustapaa viranomaismääräysten, standardien, alan ohjeiden ja hyvien käytäntöjen pohjalta. KorjausRYL tarjoaa kiinteistö- ja rakentamisalalle käytännön työkalun hyvän rakennustavan mukaiseen korjausrakentamiseen.

Sisältö käsittää kolme osaa:

KorjausRYL Esiselvitykset -osassa käsitellään korjausrakennushankkeen valmistelun ja suunnittelun yhteydessä tehtäviä esiselvityksiä.

KorjausRYL Purkaminen -osassa käsitellään ensisijaisesti korjausrakentamiseen liittyvää purkutyötä. Purkaminen ja säilyttäminen -luvussa esitetään hyvän raken­nustavan vaatimukset korjausrakennushankkeen purkutyö­vaiheen valmisteluun, suunnitteluun ja toteutukseen.
Purkaminen-osaan liittyy rakennuttajalle ja suunnittelijalle tarkoitettu Selvitykset ja suunnitelmat -kokonaisuus.

KorjausRYL Julkisivut -osa määrittelee julkisivujen ja parvekkeiden korjaushankkeiden rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan KorjausRYLin kehitystyöhön, ota yhteyttä tällä lomakkeella.

TalotekniikkaRYL palsta1 paikka1

Tervetuloa käyttämään TalotekniikkaRYLiä

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL) on rakennusalalla yleisesti hyväksytyn hyvän rakennustavan kuvaus. TalotekniikkaRYL toimii työkaluna rakennuttajan, suunnittelijan ja urakoitsijan välisissä toiminnoissa hyvän taloteknisen rakennustavan määrittelyssä, toteutuksessa ja toteutuksen valvonnassa.

TalotekniikkaRYLiä täydennetään myöhemmin Paloturvallisuusjärjestelmät- sekä Eristys-osalla.

Lisätietoja
Tuotepäällikkö Kosti Kuronen, kosti.kuronen@rakennustieto.fi

Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@rakennustieto.fi, puh. 029 309 3100

Jos olet kiinnostunut osallistumaan TalotekniikkaRYLin kehitystyöhön, ota yhteyttä tällä lomakkeella.

MaaRYL palsta1 paikka1

Tervetuloa käyttämään MaaRYLiä

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL) on rakennusalalla yleisesti hyväksytyn hyvän rakennustavan kuvaus. MaaRYL määrittelee talonrakennushankkeissa käytettävät maa-, pohja- ja kalliorakennustöiden sekä piha-alueiden päällysrakenteiden ja yhdyskuntateknisten järjestelmien rakentamisen yleiset laatuvaatimukset.

MaaRYLin kesäkuussa 2021 julkaistusta verkkopalvelusta puuttuvat tällä hetkellä kasvillisuusrakenteita koskevat luvut. InfraRYLin kasvillisuusrakenteita koskevien lukujen päivitystyö on parhaillaan käynnissä ja niiden valmistuttua tullaan tekemään myös MaaRYLin vastaavien lukujen päivitystyö. Tavoitteena on, että InfraRYL ja MaaRYL ovat tarkoituksenmukaisilta osin yhteneväiset.

Toistaiseksi myös talonrakentamisen maatöissä voidaan noudattaa soveltuvin osin InfraRYLin kasvillisuusrakennelukuja, joiden ajantasaiset versiot ovat saatavilla InfraRYL-verkkopalvelussa.

Lisätietoja tuotepäällikkö Saara Lehtonen,
saara.lehtonen@rakennustieto.fi

Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@rakennustieto.fi, puh. 029 309 3100.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan MaaRYLin kehitystyöhön, ota yhteyttä tällä lomakkeella.

KiinteistöRYL palsta1 paikka1

Tervetuloa käyttämään KiinteistöRYLiä

KiinteistöRYL on yhtenäinen kuvaus kiinteistöpalveluiden yleisistä laatuvaatimuksista, joka auttaa kiinteistöpalveluiden ostajaa, myyjää ja käyttäjää kiinteistönpidon määrittelyssä, toteutuksessa ja toteutuksen valvonnassa. 

KiinteistöRYL sisältää yleiset laatuvaatimukset ja ohjeet erilaisten kiinteistöjen operatiiviselle kiinteistöjohtamiselle, käyttäjäpalveluille, yleishoidolle ja valvonnalle, rakennuksen ja teknisten järjestelmien hoidolle ja kunnossapidolle, ulkoalueiden hoidolle ja kunnossapidolle, siivoukselle sekä jätehuollolle. 

Lisätietoja tiimipäällikkö Ilkka Friman, ilkka.friman@rakennustieto.fi 

Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@rakennustieto.fi, puh. 029 309 3100 

Jos olet kiinnostunut osallistumaan KiinteistöRYLin kehitystyöhön, ota yhteyttä tällä lomakkeella

YIV palsta1 paikka1

Yleiset inframallivaatimukset YIV ovat infran tietomallintamista ja mallipohjaisen hankkeen tiedonhallintaa ohjaava ohjekokonaisuus​ 

YIV koostuu vaatimuksista, ohjeista ja parhaista käytännöistä​ 
Tavoitteena on ohjata, yhdenmukaistaa ja kehittää koko infra-alan mallinnuskäytäntöjä ja tiedonhallintaa​ 
Käytetään hankintojen yleisinä teknisinä viiteasiakirjoina​ 
Kattaa koko hankkeen elinkaaren: ​lähtöaineisto, suunnittelun eri vaiheet​ ja rakentamisen ja rakennetun todentamisen ​
Päivitetään alan tarpeiden, työvälineiden ja teknologioiden kehittymisen myötä​. 
YIV sisältää 5 ohjeosiota​ ja niiden 5 liitettä, joista liite 3.1 on nyt esillä tässä julkaisujärjestelmässä.  

YIV-ohjeet ja kaikki liitteet on julkaistu BuildingSMART Finlandin kotisivuilla. 

Osa 1: Yleinen osuus​ 
Osa 2: Lähtötiedot​ 
Osa 3: Suunnittelu​ 
Osa 4: Rakentaminen​ 
Osa 5: Kunnossapito, joka päivitetään myöhemmin​
YIV_Liite_1.1_Tiedonhallintasuunnitelma.pdf 
YIV_Liite_1.2_Tietomalliselostus.docx
YIV_Liite_2.1_Lähtöaineistoluettelopohja.xlsx 
YIV_Liite_3.1_Luovutusaineiston_tiedonsiirron_vaatimukset.pdf 
YIV_Liite_3.2_Luovutusaineiston_tiedonsiirron_vaatimukset_hankevaiheittain.xlsx  

InfraRYL palsta1 paikka1

Tervetuloa käyttämään InfraRYLiä

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL) on rakennusalalla yleisesti hyväksytyn hyvän rakennustavan kuvaus. InfraRYL-palvelussa kuvataan infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset.  

Palvelussa on saatavilla myös Yleiset inframallivaatimukset (YIV-ohjeet)

InfraRYListä julkaistaan 2 kertaa vuodessa päivitysversio, johon tuodaan toimikuntatyössä hyväksytty uudistettu sisältö. Vanhoja versiohistorioita voi edelleen tarvittaessa tarkastella valitsemalla yläpalkista aiempia julkaisuversioita.

InfraRYLin 2022 kesäkuun päivitysversiossa on tehty muutoksia seuraaviin lukuihin:

• Kasvillisuusrakenteet 23110-23380
• 32111 Teräskaiteet ja 32112 Betonikaiteet
• 32610 Liikennemerkit
• 14231 Teiden ja katujen pohjavedensuojausrakenteet

Tarkemmat päivitystiedot löytyvät sivulta InfraRYL revisiohistoria.

Lisätietoja tuotepäällikkö Saara Lehtonen,
saara.lehtonen@rakennustieto.fi

Asiakaspalvelu: asiakaspalvelu@rakennustieto.fi, puh. 029 309 3100

Jos olet kiinnostunut osallistumaan InfraRYLin kehitystyöhön, ota yhteyttä tällä lomakkeella.

Etusivu palsta 1 paikka 1

RYL-palvelu

RYL on alan yhdessä sopima hyvän rakennus- ja kiinteistönpitotavan kirjallinen kuvaus. Se määrittää työn lopputuloksen teknisen laadun. RYL-palvelussa on käytössäsi aina ajantasainen sisältö ja versiohistoria. 

Kirjauduttuasi pääset valitsemaan julkaisun:

Palveluun sisältyy myös RYLien käyttöä tukevaa muuta sisältöä, esimerkiksi nimikkeistöjä, sanastoja ja linkityksiä sopimusasiakirjoihin ja RT tuotetietoon sekä RYL-kohtaista sisältöä. 

Muut RYL-julkaisut (TaloRYLit) tuodaan palveluun vaiheittain.