Vesijärjestelmien termit

Erityinen vesilaitteisto
Vesijärjestelmä, joka sisältää muuta vettä kuin talousvettä.

Jakojohto
Vesijärjestelmässä kahta tai useampaa vesipistettä palveleva vesijohto.

Kiinteistökohtainen vesihuolto
Rakennuskohtainen vedenhankinta ja jätevesien käsittely silloin, kun kiinteistöä ei ole liitetty yhteiseen vesi- ja viemäriverkostoon.

Kytkentäjohto
Vesijohto, jolla vesikaluste yhdistetään jakojohtoon.

Käyttövesi
Lämmitetty vesijohtovesi, eli käyttövesi, on tarkoitettu pesuvedeksi, eikä sitä pidä juoda tai käyttää ruoan valmistamiseen. Käyttövedestäkään ei saa aiheutua terveyshaittaa, mutta sen vedenlaatua ei tutkita vaan viranomaisvalvonta kohdistuu kylmään talousveteen.

Käyttövesi, kylmä
Ks. talousvesi.

Käyttövesijärjestelmä
Talousveden ja lämpimän käyttöveden jakelujärjestelmä.

Lämmin käyttövesi
Talousvedestä lämmittämällä tehtyä vettä.

Mitoitusvirtaama
Vesijohtojen ja viemärien mitoitukseen käytettävä virtaaman ohjearvo.

Märkätila
Huonetila, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä.

Normivirtaama
Vesipisteestä saatavan tai viemäripisteeseen johdettavan virtaaman ohjearvo.

Pystyjakojohto
Vesijohto (syöttö- tai jakeluputki) taikka sen osa, joka johtaa kerroksesta toiseen, ja josta kerrosjakojohdot sekä jakovesijohdot haarautuvat.

Talousvesi
Kaikki vesi, joka on tarkoitettu juomavedeksi, ruoan valmistukseen tai muihin kotitaloustarkoituksiin sekä elintarvikkeiden valmistukseen, jalostukseen, säilytykseen ja markkinoille saattamiseen, noudattaen mitä terveydensuojelulain (763/1994) 16 §:ssä säädetään talousvedestä.

Tonttivesijohto
Paikallisesta päävesilähteestä talousvesijärjestelmään johtava vesijohto.

Toteuttaja
Urakoitsija tai muu taho, joka hankkii ja/tai asentaa tuotteen tai järjestelmän ja joka vastaa sen vaatimuksenmukaisuudesta.

Vuodonilmaisin
Ilmaisee järjestelmän ulkoisen vuodon ja tuo vuodon näkyville.

Yksisuuntaventtiili
Venttiili, joka sallii vesijohtoveden virtauksen vain yhteen suuntaan.