Julkaisuversio 2020/1

PT31 InfraRYL laatuvaatimukset

PT31 InfraRYL laatuvaatimukset -toimikunnan tehtävänä oli valvoa ja ohjata InfraRYLin sisällön ylläpitoa. Toimikunta asetti tavoitteet työlle, käsitteli työryhmien valmistelemat luonnokset, päätti konsensuksen hankkimisesta ja hyväksyi valmiin työn teknisen sisällön.


Toimikunnan kokoonpano

 • Jaakko Koivunurmi, rakennuspäällikkö, Vantaan kaupunki
 • Kimmo Kurunmäki, johtaja, yhdyskunta ja infra, RAKLI ry
 • Juha Laurila, Infra ry, Infra rf
 • Kari Lehtonen, yksikönpäällikkö, Väylävirasto
 • Markku Leskinen, toimialapäällikkö, Koneyrittäjien liitto ry
 • Tuomo Passi, ryhmäpäällikkö, Sweco
 • Sami Petäjä, tierakenteen asiantuntija, Väylävirasto
 • Mika Rontu, apulaisjohtaja, Suomen Vesilaitosyhdistys ry
 • Timo Rytkönen, toimistopäällikkö, Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto
 • Janne Sikiö, projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy
 • Milko Tietäväinen, rakennuttamisjohtaja, Tampereen kaupunki
 • Raul Vibo, Ramboll Oy

Puheenjohtaja: toimialapäällikkö Markku Leskinen.
Sihteeri: projektipäällikkö Katri Metsomäki

TK242 TR6 Vesihuolto


InfraRYL TK242 TR6 työryhmän tehtävänä on laatia InfraRYL:in vesihuollon sisältö käsikirjoitus-ten perusteella. Toimikunta käsittelee konsulttien valmistelemat luonnokset lausuntovaiheeseen esitettäväksi valvovalle toimikunnalle sekä käsittelee lausuntojen aiheuttamat muutokset.


Toimikunnan kokoonpano

 • Rontu Mika, apulaisjohtaja, Suomen vesilaitosyhdistys ry
 • Kuivalainen Kari, asiamies, Muoviteollisuus ry., putkijaosto
 • Andtbacka Anders Director, Uponor Suomi Oy
 • Lehto Jarko, myyntijohtaja, Pipelife Finland Oy
 • Tulimaa Mika, laatu- ja kehitysjohtaja, Rudus Oy
 • Kilpeläinen Tero, verkostopäällikkö, Oulun Vesi liikelaitos
 • Lähdemäki Jouni, johtaja, Oulun Vesi liikelaitos
 • Vaarala Ari, rakennuspäällikkö, Maarakennus Kamara Oy, 31.2.2020 asti

Puheenjohtaja: Saki Salo, Rakennuttajainsinööri, infra, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Sihteeri: projektipäällikkö Katri Metsomäki

TK280 TR12 Lämmön- ja kaasunsiirtorakenteet

InfraRYL TK280 TR12 työryhmän tehtävänä on laatia InfraRYL:in lämmön- ja kaasunsiirtoraken-teiden sisältö käsikirjoitusten perusteella. Toimikunta käsittelee konsulttien valmistelemat luon-nokset lausuntovaiheeseen esitettäväksi valvovalle toimikunnalle sekä käsittelee lausuntojen aiheuttamat muutokset.


Toimikunnan kokoonpano

 • Lindfros Heikki, asiantuntija, Suomen kaasuyhdistys ry
 • Kuivalainen Kari, asiamies, Muoviteollisuus ry., putkijaosto
 • Sirola Veli-Pekka, asiantuntija, energiaverkot, Energiateollisuus ry
 • Lankinen Jukka, laatupäällikkö, Logstor Finland Oy
 • Mänty Sakari, tuotepäällikkö, Uponor Oy
 • Mielonen Harri, tehchnical manager, Viafin GAS Oy

Puheenjohtaja-Sihteeri: projektipäällikkö Katri Metsomäki