InfraRYL revisiohistoria

Revisiohistoria 2022/1

InfraRYL versioon 2022/1 on julkaistu seuraavat muuttuneet luvut 30.6.2022:

 • 23000 Kasvillisuusrakenteet:
LukuMuutos
23110 KasvualustatUusi luku, johon on koostettu kaikkia kasvualustoja koskevat yleiset asiat.
23111 Tuotteistetut kasvualustatPäivitys.
23112 Paikalla tehtävät kasvualustatPäivitys.
23113 Kantava kasvualustaPäivitys.
23114 Viherkannen ja -katon kasvualustatUusi luku.
23120 KatteetPäivitys.
23210 NurmikotPäivitys, sisältää luvut 23211, 23212, 23213.
23220 Niityt Päivitys.
23301 Istutukset, yleistäUusi luku, johon on koostettu kaikkia istutuksia koskevat yleiset asiat.
23311 PuistopuutPäivitys.
23312 KatupuutPäivitys.
23320 MetsityksetPäivitys.
23330 Pensaat ja köynnöksetPäivitys.
23340 PerennatPäivitys.
23341 PerennamatotPäivitys.
23342 KunttaPäivitys.
23350 RyhmäruusutPäivitys.
23360 Muut kasvitPäivitys, lisäksi nimikkeen nimi vaihtuu.
23370 Kosteikko- ja vesikasvitPäivitys, lisäksi nimikkeen nimi vaihtuu.
23380 Puun juuristoalueen rakenteet pengerrys- ja täyttöalueillaPäivitys.
 • Luvut 32111 Teräskaiteet ja 32112 Betonikaiteet on päivitetty.
 • Luku 32610 Liikennemerkit on päivitetty.
 • Luvussa 14231 Teiden ja katujen pohjavedensuojausrakenteet on korjattu taulukossa 14231:T2 kahdella ensimmäisellä rivillä ollut testaustiheyden virhe.
 • Luvussa 21510 Siirtymäkiilat on korjattu kuvan 21510:K10 kolmen viimeisen kuvan siirtymäkiilasyvyyttä osoittava paksuusmerkintä.  
Revisiohistoria 2021/2

InfraRYL versioon 2021/2 on julkaistu seuraavat muuttuneet luvut 29.12.2021

• Ratojen eristys- ja välikerroksia koskevat luvut 21220 ja 21230
• Sillan betonirakenteiden materiaaleja koskeva nykyinen luku 42020.1.1 Betoni on korvattu päivitetyllä luvulla 42020.1.1 Infrabetonit
• Teräsrakenteita koskevat luvut 41210 ja 41220 on päivitetty sekä lisäksi nykyinen liite ”41210 Liite 1 Ympäristön rasitusluokat” on korvattu uudella ”41210 Liite 1 Ympäristön korroosiovaikutusluokat
• Puurakenteita koskeva luku 41300 alalukuineen on päivitetty
• Sähkön- ja tiedonsiirtorakenteita koskevat luvut 33110 – 33424 on muokattu ja päivitetty

Revisiohistoria 2021/1

InfraRYL versioon 2021/1 on julkaistu seuraavat muuttuneet luvut 30.6.2021:

• 32110 Tiekaiteet ja törmäyssuojat
• 32111 Teräskaiteet
• 32112 Betonikaiteet
• 32114 Kokoonpainuvat kaiteen päät
• 32115 Törmäysvaimentimet
• 32121 Avo- ja suojakaiteet
• 32122 Porraskaiteet
• 32210 Aidat
• 32211 Kallioleikkausten aidat
• 32212 Liikenneväylien ylitystä estävät aidat
• 32220 Portit
• 45110 Meluseinät
• 45111 Meluseinän betonielementtirakenteet
• 45112 Meluseinän teräsrakenteet
• 45113 Meluseinän puurakenteet

Kaiteiden ja aitojen kokonaisuudessa on nimikkeitä muuttunut rakenteen päivityksen myötä, lukuja on poistettu tarpeettomina (32122, 32123, 32124, 32220, 32221, 32230).
Luvut on päivitetty Väyläviraston suunnitteluohjeiden kanssa mahdollisimman saman aikaisesti, jotta vältyttäisiin ristiriitaisilta vaatimuksilta
Versioon on tehty samalla päivämäärällä joitakin pieniä oikolukukorjauksia ja viitelinkitysten korjauksia.

Revisiohistoria 2020/2

InfraRYL versioon 2020/2 on julkaistu seuraavat muuttuneet luvut ja jaksot 21.12.2020:

 • 32213 Riista-aidat
 • 32621 Liikennevalot
 • 32630 Tiemerkinnät
 • 33600 Valaistusrakenteet

Lukujen 32621 ja 32630 päivitykset pohjautuvat pääasiassa uudistuneeseen tieliikennelakiin, Valtioneuvoston asetuksiin, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin määräyksiin, materiaalien ja tekemisen muuttuneisiin laatuvaatimuksiin.

Valaistusrakenteiden kokonaisuus on muuttunut kauttaaltaan kokonaan myös nimikkeiden/rakennusosien ja rakenteen osalta. Näistä on vertailuhakemisto InfraRYL muu sisältö kohdassa Nimikkeistöt.

Riista-aitojen luvun nimike muuttui 32240 > 32213, ollen osa aitojen ja kaiteiden kokonaisuuden rakenneuudistusta, joka saadaan valmiiksi versioon 2021/1. Riista-aitojen luvun sisältö on muuttunut huomattavasti.

Versioon on tehty samalla päivämäärällä muutama pieni korjaus muissa kohdissa:

 • 42020.1.2.2: Toisesta vaatimuskappaleesta poistettu lause ”Jos kuorma joudutaan hylkäämään työmaalla, mitataan ilmamäärät seuraavista kolmesta kuormasta.” ja lisätty kuudenteen vaatimuskappaleeseen ”IT-betoneilla joka kolmas kuorma.
 • Taulukko 21510:T3: oikeanpuoleisin otsikko 1:m > 1:n
 • 142523.3.2: otsikkoa korjattu.

Revisiohistoria 2020/1

InfraRYL versioon 2020/1 on julkaistu seuraavat muuttuneet luvut 2.7.2020:

 • 31100 Jätevesiviemärit
 • 31200 Hulevesiviemärit
 • 31300 Vesijohdot
 • 34100 Kaukolämpöjohdot
 • 34200 Kaukojäähdytysjohdot
 • 34400 Maakaasuputkisto

Luvuissa 34100, 34200 ja 34400 on pääasiassa tarkistettu viitteet sekä tehty vähäisissä määrin tarkennuksia sisältöön. Lukuja 31100, 31200 ja 31300 on täydennetty ja muokattu kokonaisvaltaisemmin, mm. lisätty erityismenetelmin asentaminen sekä ilmanpoistoventtiilien vaatimukset, tarkennettu materiaaleja ja painekokeiden tekemistä sekä joitakin kuvia uusittu.

Lisäksi luvun 42310 Eristys kohtiin 42310.0, 42310.2.1, 42310.3.1 ja 42310.5.1 on tehty tarkennuksia termien osalta sekä muita pieniä muutoksia.

Revisiohistoria 2019/1

InfraRYLin numerointi noudattaa rakennusosanimikkeistöä. Versiossa 2019/1 on jaksossa 42000 muuttuneita lukuja, joiden numerointi poikkeaa Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohjeesta, koska päivitystyön aikana on ryhdytty työstämään myös seuraavaa nimikkeistömuutosta.

InfraRYL versioon 2019/1 on julkaistu seuraavat muuttuneet jaksot 2.5.2019:

 • 42000 Sillat, muuttuneena, pitäen sisällään muuttuneina alajaksot
 • 42100 Sillan tukirakenteet
 • 42200 Sillan päällysrakenteet
 • 42300 Sillan kannen pintarakenteet
 • 42400 Siirtymälaatat
 • 42500 Sillan varusteet ja laitteet
 • 42600 Pinnan suoja-ainekäsittelyt

Näistä mainituista jaksoa 42300 ja lukuja 42050, 42040 sekä 42041 on tässä julkaisussa vähäisissä määrin stilisoitu. Lähes kaikki muut luvut ovat muuttuneet sisällöllisesti täysin. Päivityksessä on myös numerointia eli nimikkeistöä korjattu kuvaamaan työn kulkua paremmin. Em. muutokset tullaan päivittämään seuraavaan Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö, Määrämittausohjeeseen.

Revisiohistoria 2018/1 

InfraRYLin numerointi noudattaa Infra rakennusosanimikkeistöä. Tammikuussa 2015 julkaistu Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö. Määrämittausohje aiheutti numerointimuutoksia versioissa 2017/1 ja 2018/1 julkaistuihin uusiin ja muuttuneisiin lukuihin. Uusiin ja muuttuneisiin lukuihin on linkitetty uusi määrämittausohje.

InfraRYL versioon 2018/1 on julkaistu seuraavat muuttuneet jaksot ja uudet luvut 29.6.2018:

 • 10000 Maa-, pohja- ja kalliorakenteet, muuttuneena, uusina lukuja jaksoissa 14250 Maaperän eristerakenteet, 14300 Kuivatusrakenteet, 16500 Rakenteiden alitukset, ja 18300 Kaivantojen täytöt
 • 42050 Sillan ja taitorakenteisten puurakenteiden valmistus ja asennus, muuttuneena
 • 42040 Sillan teräsrakenteiden valmistus ja asennus ja 42041 Teräsrakenteiden pintakäsittely muuttuneina

Versioon 2018/1 on 9.10.2018 korjattu luku 21440 kirjajulkaisun (2017) mukaiseksi.

InfraRYL versioon 2017/1 on julkaistu seuraavat muuttuneet jaksot ja uudet luvut 9.5.2017: 

 • 20000 Päällys- ja pintarakenteet, muuttuneena, uusina lukuja jaksoissa 24200 Raiteet ja  24300 Raiteen pintarakenteet 
 • 42300 Sillan kannen pintarakenteet, muuttuneena
 • 42310 Eristys, muuttuneena
 • 42320 Eristyksen suojaus, muuttuneena

Versioon 2017/1 on 25.9.2017 poistettu kohdassa 21310.4 poistamatta jäänyt tiivistystyön menetelmien ohje (taulukon 5 jälkeen).

Versioon 2017/1 on 12.2.2018 korjattu lukuun 21230 rakeisuuskuva K1 ja poistettu luvusta 21220 rakeisuuskuva K1 sekä lisätty viittaus kuvaan 21230:K1.

Revisiohistoria 2017/1 

InfraRYLin numerointi noudattaa Infra rakennusosanimikkeistöä. Tammikuussa 2015 julkaistu Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö. Määrämittausohje aiheutti numerointimuutoksia versiossa 2017/1 julkaistuihin uusiin ja muuttuneisiin lukuihin. Uusiin ja muuttuneisiin lukuihin on linkitetty uusi määrämittausohje.

InfraRYL versioon 2017/1 on julkaistu seuraavat muuttuneet jaksot ja uudet luvut 9.5.2017

 • 20000 Päällys- ja pintarakenteet, muuttuneena, uusina lukuja jaksoissa 24200 Raiteet ja  24300 Raiteen pintarakenteet 
 • 42300 Sillan kannen pintarakenteet, muuttuneena
 • 42310 Eristys, muuttuneena
 • 42320 Eristyksen suojaus, muuttuneena

Versioon 2017/1 on 25.9.2017 poistettu kohdassa 21310.4 poistamatta jäänyt tiivistystyön menetelmien ohje (taulukon 5 jälkeen).
Versioon 2017/1 on 12.2.2018 korjattu lukuun 21230 rakeisuuskuva K1 ja poistettu luvusta 21220 rakeisuuskuva K1 sekä lisätty viittaus kuvaan 21230:K1.

Revisiohistoria 2015/1 

InfraRYLin numerointi noudattaa Infra rakennusosanimikkeistöä. Tammikuussa 2015 julkaistu Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistö. Määrämittausohje aiheutti numerointimuutoksia versiossa 2015/1 julkaistuihin uusiin ja muuttuneisiin lukuihin. Uusiin ja muuttuneisiin lukuihin on linkitetty uusi määrämittausohje.

InfraRYL versioon 2015/1 on julkaistu seuraavat muuttuneet jaksot ja uudet luvut 25.11.2015 

 • 11110 Poistettavat, siirrettävät ja suojattavat puut ja muu kasvillisuus, muuttuneena
 • 11410 Poistettavat pintamaat, muuttuneena
 • 21320 Sidotut kantavat kerrokset, muuttuneena
 • 21410 Sidotut päällysrakenteet, muuttuneena
 • 21420 Pintaukset, muuttuneena
 • 23000 Kasvillisuusrakenteet, muuttuneena, uutena luku 23342 Kuntta 
 • 33110 Maakaapelit, muuttuneena, uutena luku 33115 Sähköverkon maakaapelit.
Revisiohistoria 2012/1 

InfraRYL versioon 2012/1 on julkaistu seuraavat muuttuneet ja uudet luvut 8.10.2013 

 • 13213 Puupaalut muuttuneena
 • 18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja —rakenteet uutena 
 • 32630 Tiemerkinnät muuttuneena.

InfraRYL versioon 2012/1 on julkaistu seuraavat muuttuneet luvut 1.10.2012 
Paalu- ja teräsluvut ovat muuttuneet kokonaisuudessaan. Niissä ei ole muutosmerkintöjä näkyvissä.

 • 13211 Teräsbetonipaalut 
 • 13212 Teräspaalut 
 • 13241 Kaivinpaalut 
 • 13250 Porapaalut 
 • 16212 Kaapelikaivannot 
 • 33110 Kaapeliasennukset 
 • 41210 Kantavat teräsrakenteet 
 • 41220 Kylmämuovatut teräsrakenteet 
 • 42020 Sillan betonirakenteet 
 • 42030 Sillan betonielementtirakenteet.
Revisiohistoria 2010/1

InfraRYL versioon 2010/1 on siltalukuihin jaksossa 42000 vahvistettu seuraavat muutokset 31.12.2010

 • 42001.2.4 Sillan ja reunapalkin muoto pystysuunnassa; muutettu/lisätty kappaleet 1…12 ja lisätty taulukko 42001:T1
 • 42310.3.2.1 Kermieristyksen asentaminen betonikannelle; muutettu kappaleet 4 ja 5
 • 42310.3.2.3 Nestemäisenä levitettävät eristykset; muutettu kappale 13.

Ja seuraavat muutokset 15.3.2011

 • 42310.3.2.1 Kermieristyksen asentaminen betonipinnalle; muutettu kappaleet 2 ja 3.
 • 42310.3.2.2.2 Epoksitiivistys; muutettu kappaleet 1 ja 2.
 • 42310.3.2.3 Nestemäisinä levitettävät eristykset; muutettu kappale 1.
 • 42310.5.1 Kelpoisuuden osoittaminen. Yleistä; muutettu kappale 7 ja sen ohje sekä viite korkeajännitemenetelmään.

Seuraavat muutokset on vahvistettu 1.7.2011

 • 42310.3.2.1 Kermieristyksen asentaminen kannelle; muutettu kappale 5.
 • 42310.3.2.3 Nestemäisenä levitettävät eristykset; muutettu kappale 13.
 • 42310.5.1 Yleistä (kelpoisuuden osoittaminen); muutettu kappale 7 ja sen ohje sekä lisätty viiteluetteloon menetelmä VTT-2654.

Seuraavat muutokset on vahvistettu 10.2.2012

 • 42300.3 Tekninen työsuunnitelma; viitteisiin korjattu SILKO-ohje ympäristönsuojelu.
 • 42310.0 Eristyksen yleiset laatuvaatimukset; muutettu kappale 8.
 • 42310.1.7.1 Kermien laatuvaatimukset; muutettu kappale 1 ja sen ohje sekä kappale 2. Lisätty liitteet 42300:Liite 2 ja 42300:Liite 3.
 • 42310.2.1 Alustan vaatimukset, betonikansi; lisätty ohjeeseen kappale 5. Vaatimuksissa muutettu kappaleita 10, 12, 13 ja 16. Poistettu kappale 14. Lisätty kappaleen 16 ohje.
 • 42310.3.1 Kermieristysrakenteiden laatuvaatimukset; muutettu kappale 1.
 • 42310.3.2.1 Kermieristyksen asentaminen betonipinnalle; muutettu kappale 2 ja 3.
 • 42310.5.1 (Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen) Yleistä; muutettu kappale 7 ja poistettu sen ohje.
 • 42320.1.2 Suojabetoni; muutettu kappaleita 1 ja 2, lisätty 3R.
 • 42330.0 Yleiset laatuvaatimukset (Sillan päällyste); kappale 3 poistettu, muutettu kappale 13 sekä päivitetty viiteissä Asfalttinormit 2011.