Julkaisuversio 2018/1

InfraRYLin ylläpitoa varten hankkeen rahoittajat nimesivät edustajansa päätoimikuntaan ja laatuvaatimukset-toimikuntaan. Toimikunnat ja työryhmät saivat Rakennustietosäätiö RTS sr:n toimikuntalaitoksen numerot. Seuraavassa luetellaan PT16 Infran tietopalvelu -päätoimikunnan, TK280 Infra laatuvaatimukset -toimikunnan ja ylläpitoa valmistelleiden työryhmien, asiantuntijoiden, käsikirjoittajien ja muiden valmisteluun osallistuneiden nimet. Nimien jälkeen on merkitty taustaorganisaatio tai sen hetkinen työpaikka. Lisäksi useat tahot ovat antaneet luvuista lausuntoja.

PT 16 Infran tietopalvelu

PT 16 Infran tietopalvelu -päätoimikunnan tehtävänä oli toimia rahoittajien edunvalvojana seuraten InfraRYL -laatuvaatimusten ylläpidon aikataulua ja kustannusarviota sekä hyväksyä hanke.

Toimikunnan kokoonpano

 • Magnus Frisk, asiantuntija, Infra ry, Infra rf
 • Markku Hedman, yliasiamies, Rakennustietosäätiö RTS sr
 • Anu Hilpi, toimitusjohtaja, Espoon kaupunki
 • Janne Juntunen, katupäällikkö, Vantaan kaupunki
 • Anu Karvonen, johtaja, Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL r.y., 4.8.2016 asti
 • Hanna Kemppainen, yhdyskuntatekniikan asiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry
 • Jani Kemppainen, asiamies, Rakennusteollisuus RT ry
 • Matti Kiiskinen, kehityspäällikkö, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry
 • Kimmo Kurunmäki, johtaja, yhdyskunta ja infra, RAKLI ry
 • Marika Kämppi, yhdyskuntatekniikan asiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry 30.10.2016 asti
 • Risto Laaksonen, tilaajapäällikkö, Tampereen kaupunki
 • Hannu Lehtikankare, rakennuttajapäällikkö, Espoon kaupunki 30.4.2017 asti
 • Markku Leskinen, toimialapäällikkö, Koneyrittäjien liitto ry
 • Mikko Nousiainen, johtaja, RAKLI ry, 2.11.2016 asti
 • Markku Nummelin, johtaja, Liikennevirasto
 • Matti Rautiola, yliasiamies, Rakennustietosäätiö RTS sr, 28.2.2018 asti
 • Mika Rontu, apulaisjohtaja, Suomen Vesilaitosyhdistys ry
 • Timo Rytkönen, toimistopäällikkö, Helsingin kaupunki Rakennusvirasto
 • Ari Strandman, kehitysinsinööri, Suomen ympäristökeskus
 • Kari Ström, johtaja, Jyväskylän kaupunki
 • Paavo Taipale, yhdyskuntatekniikan päällikkö, Suomen Kuntaliitto ry, 28.2.2017 asti
 • Milko Tietäväinen, rakennuttamisjohtaja, Tampereen kaupunki
 • Petri Vainio, investointipäällikkö, Espoon kaupunki, 30.4.2017 asti
 • Teemu Vehmaskoski, johtaja, Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL r.y.

Puheenjohtaja: johtaja Markku Nummelin

Sihteeri: tuotepäällikkö Katri Metsomäki

TK 280 RTS Infra laatuvaatimukset

TK280 Infra laatuvaatimukset -toimikunnan tehtävänä oli valvoa ja ohjata InfraRYLin sisällön ylläpitoa. Toimikunta asetti tavoitteet työlle, käsitteli työryhmien valmistelemat luonnokset, päätti konsensuksen hankkimisesta ja hyväksyi valmiin työn teknisen sisällön.

Toimikunnan kokoonpano

 • Heikki Akkanen, ryhmäpäällikkö, VR Track Oy
 • Juha Forsman, yksikönpäällikkö, Ramboll Finland Oy
 • Pasi Heikkilä, kaupungininsinööri, Oulun kaupunki, tekninen keskus, 31.12.2015 asti
 • Janne Juntunen, katupäällikkö, Vantaan kaupunki
 • Reijo Järvinen, kehityspäällikkö,Helsingin kaupunki, 31.12.2015 asti
 • Ilpo T. Korhonen (VJ), hankepäällikkö, Espoon kaupunki, 30.4.2017 asti
 • Kimmo Kurunmäki, johtaja, yhdyskunta ja infra, RAKLI ry
 • Ari Kähkönen, asiantuntija Infra ry, Infra rf
 • Hannu Lehtikankare, rakennuttajapäällikkö, Espoon kaupunki, 30.4.2017 asti
 • Reijo S Lehtinen, asiamies, Talonrakennusteollisuus ry, 1.9.2015 asti
 • Kari Lehtonen, yksikönpäällikkö, Liikennevirasto
 • Markku Leskinen, toimialapäällikkö,Koneyrittäjien liitto ry
 • Harri Mäkelä, johtava asiantuntija, Innogeo Oy
 • Mikko Nousiainen, johtaja RAKLI ry, 2.11.2016 asti
 • Tapani Peltola, kehityspäällikkö, Ramboll CM Oy, 31.10.2014 asti
 • Sami Petäjä (VJ), tierakenteen asiantuntija, Liikennevirasto
 • Matti Rautiola, yliasiamies, Rakennustietosäätiö RTS sr, 28.2.2018 asti
 • Mika Rontu, apulaisjohtaja, Suomen Vesilaitosyhdistys ry
 • Timo Rytkönen (VJ), toimistopäällikkö, Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto
 • Kari Seuranen, geotekninen asiantuntija, Jyväskylän kaupunki
 • Tapio Siikaluoma, suunnittelupäällikkö, Oulun kaupunki, 31.12.2015 asti
 • Janne Sikiö (VJ), projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy
 • Ari Strandman, kehitysinsinööri, Suomen ympäristökeskus
 • Helena Ström, projektinjohtaja, Helsingin kaupunki Rakennusvirasto
 • Milko Tietäväinen, rakennuttamisjohtaja, Tampereen kaupunki

Puheenjohtaja: Syksyyn 2015 saakka puheenjohtajana toimi asiamies Reijo S. Lehtinen. Syksystä 2015 lähtien puheenjohtajana toimi toimialapäällikkö Markku Leskinen.

Sihteeri: tuotepäällikkö Katri Metsomäki

TK 242 / TR1+3 InfraRYL Maa- ja pohjarakenteet, ylläpito

TR 1+3 InfraRYL Maa- ja pohjarakenteet -työryhmän tehtävänä oli päivittää InfraRYLin maa- ja pohjarakennelukujen sisältö sekä laatia uusia lukuja käsikirjoitusten perusteella. Työryhmä käsitteli konsulttien valmistelemat luonnokset lausuntovaiheeseen esitettäväksi valvovalle toimikunnalle sekä lausuntojen aiheuttamat muutokset.

Työryhmän kokoonpano

 • Asko Aalto (VJ), diplomi-insinööri, Helsingin kaupunki
 • Eija Ehrukainen, johtaja, ympäristö ja yhteiskuntavastuu, Infra ry, Infra rf, 15.9.2016 asti
 • Kari Fagerfolm, suunnittelupäällikkö, Pöyry Finland Oy
 • Juha Forsman, yksikönpäällikkö, Ramboll Finland Oy
 • Marita Kari, informaatikko, BI-asiantuntija, Rakennustieto Oy
 • Juho Kokkonen, palvelupäällikkö, Mitta Oy
 • Jarmo Kunnas, myyntipäällikkö, Lemminkäinen Infra Oy
 • Pirjo Kuula, projektipäällikkö, TTY-säätiö sr
 • Vesa Laitinen, tutkimuspäällikkö, Lemminkäinen Infra Oy
 • Juha Laurila, ympäristöpäällikkö, Infra ry, Infra rf
 • Katja Lehtonen, erikoisagentti, Ytekki Oy
 • Minna Leppänen, yliopisto-opettaja, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Harri Mäkelä, johtava asiantuntija, Innogeo Oy
 • Pasi Niskanen, laatupäällikkö, Rudus Oy
 • Antti Nurmikolu, professori, TTY-säätiö sr
 • Hannu Peltoniemi, yksikön päällikkö, Destia Oy
 • Laura Pennanen, väylärakenneasiantuntija, Liikennevirasto
 • Ismo Rantanen, projektinjohtaja, Helsingin kaupunki
 • Harri Ruotsala, projektipäällikkö, Helsingin kaupunki
 • Markku Savolainen (VJ), projektinjohtaja, Helsingin kaupunki
 • Mikko Suoranta, osastopäällikkö, Sito Oy
 • Antti Tikkakoski, työmaavalvoja, Fennovoima Oy, 1.5.2016 asti
 • Veli-Matti Uotinen, geoasiantuntija, Liikennevirasto
 • Juha Väätäinen, projektinjohtaja, Helsingin kaupunki

Puheenjohtaja: Kiviaineslukuja käsittelevissä kokouksissa puheenjohtajana toimi väylärakenneasiantuntija Laura Pennanen. Muissa kokouksissa puheenjohtajana toimi sihteeri.

Sihteeri: tuotepäällikkö Katri Metsomäki

Työryhmää avustaneet asiantuntijat:

 • Hannu Aurinko, toimitusjohtaja, tekniikan tohtori, Laatuinsinöörit Oy
 • Tomi Neva, toimitusjohtaja, Kaitos Oy
 • Harri Sara, toimitusjohtaja, Oy ViaCon Ab
 • Marja-Terttu Sikiö, ryhmäpäällikkö, Destia Oy
TK 242 TR2 InfraRYL Kalliorakenteet, ylläpito
 • Ari Bergström, yksikön johtaja, kalliorakennus ja kaivokset, YIT 31.10.2017 asti
 • Timo Cronvall, suunnittelupäällikkö, VR Track Oy
 • Jouni Maidell, toimialajohtaja, rakennuttaminen, Sitowise Oy
 • Jannis Mikkola, toimialajohtaja, kaupunki ja väylät, Sitowise Oy
 • Heikki Saarikivi, project manager, AINS
 • Ilkka Satola, tiimipäällikkö, kalliorakennus, Helsingin kaupunki
 • Heikki Pöyhönen, project manager, YIT

Puheenjohtaja: syksyyn 2017 asti yksikön johtaja Ari Bergström. Syksystä 2017 lähtien puheenjohtajana toimi Project Manager Heikki Pöyhönen.

Sihteeri: tuotepäällikkö Katri Metsomäki

Työryhmää avustaneet asiantuntijat:

 • Kalle Hollmén, osastopäällikkö, kalliotilat ja tunnelit, Sitowise Oy
 • Jukka Pöllä, osastopäällikkö, kalliotilat ja tunnelit, Sitowise Oy
TK280 TR14 InfraRYL Kaatopaikkarakenteet
 • Peter Brandt, toimitusjohtaja, Oy ViaCon Ab, 20.8.2017 asti
 • Olli Böök, toimitusjohtaja, Kaitos Oy, 30.9.2017 asti
 • Antti Kaartokallio, tuoteryhmän päällikkö, Ekokem-Palvelu Oy
 • Saara Kaikkonen, tuotepäällikkö, Oy ViaCon Ab
 • Antti Leiskallio, yrityspalvelupäällikkö, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy
 • Minna Leppänen, yliopisto-opettaja, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Ilkka Letonsaari, käyttöpäällikkö, Lakeuden Etappi Oy
 • Harri Mäkelä, johtava asiantuntija, Innogeo Oy
 • Anniina Määttänen, asiantuntija, Lemminkäinen Infra Oy
 • Tomi Neva, toimitusjohtaja, Kaitos Oy
 • Harri Sara, toimitusjohtaja, Oy ViaCon Ab
 • Jouni Sarkkila, johtava asiantuntijaa, FCG Finnish Consulting Group Oy
 • Janne Silvonen, laadunvarmistuspäällikkö, Fortum Oyj

Puheenjohtaja: johtava asiantuntija Harri Mäkelä

Sihteeri: tuotepäällikkö Katri Metsomäki

TK242 TR8 InfraRYL Kuivatusrakenteet
 • Asko Aalto, projektinjohtaja, Helsingin kiinteistövirasto
 • Kari Fagerfolm, suunnittelupäällikkö, Pöyry Finland Oy
 • Juha Forsman, yksikön päällikkö, Ramboll Finland Oy
 • Timo Laiho, kaivinkoneurakoitsija, Kaivinkoneurakoitsija Timo Laiho
 • Kari Lehtonen, yksikön päällikkö, Liikennevirasto
 • Harri Mäkelä, johtava asiantuntija, Innogeo Oy
 • Sami Petäjä (vj), hankinnan asiantuntija, Liikennevirasto
 • Harri Ruotsala, projektipäällikkö, Helsingin kiinteistövirasto
 • Markku Savolainen, projektinjohtaja, Helsingin kiinteistövirasto
 • Pekka Vepsä, toimitusjohtaja, Lännen Alituspalvelu Oy (Infra ry)
 • Juha Väätäinen, projektinjohtaja, Helsingin rakennusvirasto
 • Tomi Ylifrantti, projektipäällikkö, VRJ (Infra ry)
 • Puheenjohtaja: johtava asiantuntija Harri Mäkelä
 • Sihteeri: projektipäällikkö Sirpa Väisänen

Työryhmää avustaneet asiantuntijat:

 • Aki Litokorpi, Partner, Hobas Finland
 • Jari Mara, Bussiness Area Manager, SSAB
 • Jouko Selkämaa, Kehityspäällikkö, ViaCon Oy
 • Ari Sillanpää, Application Manager, Uponor Oyj
InfraRYL-projektiryhmä
 • Marita Kari, informaatikko, BI-asiantuntija hankkeen koordinointi ja toteutus, Rakennustieto Oy
 • Jussi Kaskia, järjestelmäasiantuntija, tietojärjestelmä, Rakennustieto Oy
 • Satu Laine, projektivastaava viivakuvat ja kuvakorjaukset, kielenhuolto Rakennustieto Oy
 • Jaana Matilainen, liiketoimintajohtaja, tietopalvelut, hankkeen koordinointi ja toteutus, Rakennustieto Oy
 • Katri Metsomäki, tuotepäällikkö, hankkeen johto, koordinointi ja toteutus, Rakennustieto Oy
 • Saara Myllylä, harjoittelija, tietokantatyö, Rakennustieto Oy
 • Harri Mäkelä, diplomi-insinööri, pääkonsultti, käsikirjoitukset, Innogeo Oy
 • Mina Nytorp, designer graafinen suunnittelu, Mediapool Finland
 • Kirsti Palin taittaja, taitto
 • Martti Poutanen, konsultti, tietojärjestelmä, Index Information Technologies Oy
 • Lea Vettenranta, tuote- ja palvelujohtaja hankkeen koordinointi ja toteutus, Rakennustieto Oy 31.12.2015 asti
 • Sirpa Väisänen, projektipäällikkö hankkeen koordinointi ja toteutus, Rakennustieto Oy