MaaRYL revisiohistoria

Revisiohistoria 2022/1

MaaRYL versioon 2022/1 on julkaistu seuraavat muuttuneet luvut 24.8.2022:

  • Pääluku 23000 Kasvillisuusrakenteet alalukuineen.
Revisiohistoria 2021/1

MaaRYLin julkaisuversio 1/2021 on uusittu kokonaisuudessaan. MaaRYL määrittelee laajasti talonrakennushankkeissa käytettävät maa-, pohja- ja kalliorakennustöiden sekä piha-alueiden päällysrakenteiden ja yhdyskuntateknisten järjestelmien rakentamisen laatuvaatimukset. MaaRYL on yhdenmukainen tarkoituksenmukaisilta osiltaan InfraRYLin kanssa. Rakennusosapohjaisesti jäsentyvä MaaRYL, toimii talonrakennushankkeissa yleisenä työselostuksena, on yhteensopiva tietomallisuunnittelun kanssa ja on liitettävissä teknisenä viitteenä osaksi sopimusasiakirjoja.

Alalla on käynnistynyt Infra Rakennusosa- ja hankenimikkeistön, InfraBIM-nimikkeistön ja TaloGEO-nimikkeistön päivitystyö vuoden 2020 aikana. MaaRYLin uudistustyössä on pyritty ottamaan huomioon Infra Rakennusosa-nimikkeistöön tulevia päivityksiä, esimerkiksi hulevesiin liittyvät asiat on koottu oman nimikkeen (koodin) alle.