MaaRYL revisiohistoria

Revisiohistoria 2023/2 

MaaRYL versioon 2023/2 on julkaistu seuraavat muuttuneet luvut 1.8.2023 

Betonimurskeiden ja uusiomateriaalien käyttöä koskeva sisältöpäivitys.   

 • Päivitys koskee lukuja 18111 Maapenkereet, 18330 Lopputäytöt, 18341 Rakennuksen täytöt, 18361 Massanvaihtoon kuuluvat täytöt, 21110 Suodatinkerrokset, 21210 Jakavat kerrokset, 21310 Sitomattomat kantavat kerrokset ja 21411 Asfalttipäällysteet sekä liitettä Liite T18 Sitomattoman kantavan kerroksen ja jakavan kerroksen vaatimukset betonimurskeelle sekä suositukset testaustiheydeksi.   
 • Päivityksen taustalla on 2022 voimaan tullut EEJ-asetus (466/2022).   
 • Päivityksessä on tarkastettu yllä lueteltujen lukujen uusiomateriaalien käyttöä koskevat sisällöt ja päivitetty ne vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä muuta infra-alan tämänhetkistä ohjeistusta. Kaikkien päivitettyjen kohtien viiteluetteloiden ajantasaisuus on myös tarkastettu. 
 • Lisäksi päivityksessä on yhtenäistetty tätä asiakokonaisuutta koskevat Infra- ja MaaRYLin asiasisällöt. 

Asfalttinormit 2023 -julkaisun (PANK ry) aiheuttamia muutoksia koskeva sisältöpäivitys.  

 • Päivitys koskee lukuja 21411 Asfalttipäällysteet, 21421 Sirotepintaus (SIP), 21422 Soratien pintaus (SOP), 214311 Betonikivipäällysteet, 214312 Betonilaattapäällysteet, 214321 Luonnonkivilaatoitukset, 214322 Noppakiveykset, 214323 Nupukiveykset, 214324 Kenttäkiveykset ja 21440 Sitomattomat kulutuskerrokset. 
 • Päivityksen taustalla on vuoden 2023 alussa julkaistu Asfalttinormit 2023.  
 • Valtaosa muutoksista koskee Asfalttinormit -julkaisuun tehtyjen viittausten korjauksia. Vuosiluku on jätetty vain yhteen kohtaan, missä on viitattu tiettyyn Asfalttinormit 2023 -julkaisussa olevaan taulukkoon.  
 • Lukuun 21411 Asfalttipäällysteet on tehty joitain sisällöllisiä päivityksiä sekä lisätty uusi kohta 21411.1.6 Bitumikaterouhe. 
 • Kaikkien päivitettyjen kohtien viiteluetteloiden ajantasaisuus on myös tarkastettu.  

Lisäksi seuraaviin lukuihin ja kohtiin on tehty pieniä muutoksia: 

Luku  Muutos 
14131.1 Pilaristabiloinnin materiaalit. Täsmennetty, että ” Sideainenäytteet tutkitaan tarvittaessa laboratoriossa suunnitelma-asiakirjoissa määritetyillä tutkimuksilla ja taajuudella.”  Lisäksi on poistettu seuraava vaatimus, koska vaatimuksessa esitettyä silmämääräistä tarkastelua ei käytännössä ole mahdollista tehdä:  Mikäli kalkin rakeisuus tai kalkin ja sementin seossuhde vaikuttaa silmämääräisesti arvioituna poikkeavan laatudokumenteissa esitetystä, tutkitaan kalkin rakeisuus ja/tai kalkin ja sementin seossuhde työmaalla otetuista edustavista näytteistä. 
16320.3 Ponttiseinien tekeminen 16330.5 Settiseinien kelpoisuuden osoittaminen Täydennetty ohjetekstinä, että injektoitujen ankkurien testaus tehdään standardin SFS-EN ISO 22477-5 mukaisesti. 
22221 Kiviheitoke- ja louhekiviverhoukset Täsmennetty luvun alkuun, että luvussa määritellyt laatuvaatimukset eivät sellaisenaan ole suoraan soveltuvat käyttö- ja toimintaviheralueille toteutettaviin rakenteisiin.  
14211.1 ja 14211.1.1 Solumuovisten routaeristeiden materiaalit,  14212.1 Kevytsoramateriaalit, 14213.1.1  Vaahtolasimurskekerroksen materiaalit Tekstissä ja viiteluettelossa linkitetty hEN helpdeskin sivuilla olevaan taulukkoon, jota ei enää ole. Poistettu viittaukset ja linkitykset. 
Revisiohistoria 2023/1

MaaRYL versioon 2023/1 on julkaistu seuraavat muuttuneet luvut 9.1.2022

12200 Rummut

 • Lukuun on tehty laaja päivitys, jossa koko sisältöön on tehty päivityksiä.
 • Päivitystyöstä rajattiin pois massiiviteräsrumpuja koskevat kohdat: 12220.1.3 Massiiviteräsrumpujen materiaalit ja 12220.3.2 Massiiviteräsrumpujen asentaminen. Nämä kohdat päivitetään vuonna 2023 samalla, kun päivitetään InfraRYLin luku 16500 Rakenteiden alitukset.
 • Uutena lukuna aallotettujen alumiinirumpujen materiaalit ja uutena sisältönä eri rumpumateriaalien nimellispeitesyvyyden vaatimukset.

Lisäksi seuraaviin lukuihin ja kohtiin on tehty pieniä muutoksia:

LukuMuutos
16110.5 Maaleikkauksen kelpoisuuden osoittaminen 181121.2.1 Maalle pengerretyn louhepenkereen alusta, yleistäTäydennetty viiteluetteloa
18341.5.1 Rakennusten täyttöjen kelpoisuuden osoittaminen, yleistäMuutettu YIV-ohjetta koskeva viittaus ja linkitys Building Smart Finlandin YIV-ohjeen pääsivuille.
22110.3.1 Reunatukien asentaminen, yleistäSiirretty reunatukien asennukseen liittyvät esimerkkikuvat yleiseen lukuun, täsmennetty kuvien status ohjeelliseksi ja korjattu kuvien viittaukset myös alakohdissa.
23112.5 Paikalla tehdyn kasvualustan kelpoisuuden osoittaminenPoistettu viittaus Väyläviraston kumottuun julkaisuun Urakoitsijan laaturaportointi.
Liite T20 Suodatinkankaan ominaisuudetLiitteen otsikossa esiintyvän InfraRYLin vastaavan liitteen numero on muuttunut ja korjattu myös tähän MaaRYLin liitteen otsikkoon. InfraRYLin liitenumero on T16.
UseitaMaaRYLiin julkaistiin elokuussa 2022 kokonaan uutena lukuna luku 23000 Kasvillisuusrakenteet alalukuineen. Julkaisuun 2023/1 on korjattu MaaRYLin muissa luvuissa esiintyvät kasvillisuusrakenne-viittaukset InfraRYL-viittauksista MaaRYLin sisäisiksi viittauksiksi.
Revisiohistoria 2022/1

MaaRYL versioon 2022/1 on julkaistu seuraavat muuttuneet luvut 24.8.2022:

 • Pääluku 23000 Kasvillisuusrakenteet alalukuineen.
Revisiohistoria 2021/1

MaaRYLin julkaisuversio 1/2021 on uusittu kokonaisuudessaan. MaaRYL määrittelee laajasti talonrakennushankkeissa käytettävät maa-, pohja- ja kalliorakennustöiden sekä piha-alueiden päällysrakenteiden ja yhdyskuntateknisten järjestelmien rakentamisen laatuvaatimukset. MaaRYL on yhdenmukainen tarkoituksenmukaisilta osiltaan InfraRYLin kanssa. Rakennusosapohjaisesti jäsentyvä MaaRYL, toimii talonrakennushankkeissa yleisenä työselostuksena, on yhteensopiva tietomallisuunnittelun kanssa ja on liitettävissä teknisenä viitteenä osaksi sopimusasiakirjoja.

Alalla on käynnistynyt Infra Rakennusosa- ja hankenimikkeistön, InfraBIM-nimikkeistön ja TaloGEO-nimikkeistön päivitystyö vuoden 2020 aikana. MaaRYLin uudistustyössä on pyritty ottamaan huomioon Infra Rakennusosa-nimikkeistöön tulevia päivityksiä, esimerkiksi hulevesiin liittyvät asiat on koottu oman nimikkeen (koodin) alle.