Päivitykset

24.8.2010

KiinteistöRYLin lukua 1.1 Operatiivinen kiinteistöjohtaminen / Asuntoyhtiöt on tarkennettu uuden asunto-osakeyhtiölain 1599/2009 voimaantulon johdosta seuraavasti:

1.1.5.2 Korjausohjelma

Lisätty hallituksen velvollisuus esittää varsinaisessa yhtiökokouksessa kirjallinen selvitys tarpeesta yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon seuraavan viiden vuoden aikana sekä selvitys yhtiössä jo tehdyistä huomattavista kunnossapitotöistä. Jos yhtiökokouksia on useampia korjausohjelmaselvitys annetaan ns. kevätkokouksessa.

1.1.5.6 Osakkeenomistajien muutos- ja korjaustyöt

Lisätty yhtiön velvollisuus säilyttää osakkaiden kirjalliset muutostyöilmoitukset.

2.7.2021

KiinteistöRYLin koko sisältö päivitetiin paitsi 3.4 Sähkötekniikka. 3.4 päivitetään myöhemmin

Päivitystyössä käytiin läpi viiteaineistojen, uusien ja päivittyneiden lakien, ohjeiden, standardien ja käytäntöjen aiheuttamat päivitystarpeet. Lisäksi kartoitettiin mahdolliset muut päivitystä vaativat asiat.