Julkaisuversio 2019/1

InfraRYLin ylläpitoa varten hankkeen rahoittajat nimesivät edustajansa päätoimikuntaan ja laatuvaatimukset-toimikuntaan. Toimikunnat ja työryhmät saivat Rakennustietosäätiö RTS sr:n toimikuntalaitoksen numerot. Seuraavassa luetellaan PT16 Infran tietopalvelu -päätoimikunnan, TK280 Infra laatuvaatimukset -toimikunnan ja ylläpitoa valmistelleiden työryhmien, asiantuntijoiden, käsikirjoittajien ja muiden valmisteluun osallistuneiden nimet. Nimien jälkeen on merkitty taustaorganisaatio tai sen hetkinen työpaikka. Lisäksi useat tahot ovat antaneet luvuista lausuntoja.

PT 16 Infran tietopalvelu

PT 16 Infran tietopalvelu -päätoimikunnan tehtävänä oli toimia rahoittajien edunvalvojana seuraten InfraRYL -laatuvaatimusten ylläpidon aikataulua ja kustannusarviota sekä hyväksyä hanke.

Toimikunnan kokoonpano

 • Magnus Frisk, asiantuntija, Infra ry, Infra rf
 • Markku Hedman, yliasiamies, Rakennustietosäätiö RTS sr
 • Rauno Julmala, Espoon kaupunki 1.11.2018 lähtien
 • Anu Hilpi, toimitusjohtaja, Espoon kaupunki 1.11.2018 asti
 • Janne Juntunen, katupäällikkö, Vantaan kaupunki 20.8.2018 asti
 • Hanna Kemppainen, yhdyskuntatekniikan asiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry
 • Jani Kemppainen, asiamies, Rakennusteollisuus RT ry
 • Matti Kiiskinen, kehityspäällikkö, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry
 • Jaakko Koivunurmi, Vantaan kaupunki 20.8.2018 lähtien
 • Kimmo Kurunmäki, johtaja, yhdyskunta ja infra, RAKLI ry
 • Markku Leskinen, toimialapäällikkö, Koneyrittäjien liitto ry
 • Jaana Matilainen, Rakennustieto Oy
 • Markku Nummelin, johtaja, Liikennevirasto 31.12.2018 asti
 • Matti Rautiola, yliasiamies, Rakennustietosäätiö RTS sr, 28.2.2018 asti
 • Mika Rontu, apulaisjohtaja, Suomen Vesilaitosyhdistys ry
 • Timo Rytkönen, toimistopäällikkö, Helsingin kaupunki Rakennusvirasto
 • Ari Strandman, kehitysinsinööri, Suomen ympäristökeskus 31.12.2018 asti
 • Kari Ström, johtaja, Jyväskylän kaupunki
 • Milko Tietäväinen, rakennuttamisjohtaja, Tampereen kaupunki
 • Minna Torkkeli, Väylävirasto 1.1.2019 lähtien
 • Teemu Vehmaskoski, johtaja, Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL r.y.

Puheenjohtaja: johtaja Markku Nummelin 31.12.2018 asti, mistä lähtien Minna Torkkeli.
Sihteeri: tuotepäällikkö Katri Metsomäki

TK 280 RTS Infra laatuvaatimukset

TK280 Infra laatuvaatimukset -toimikunnan tehtävänä oli valvoa ja ohjata InfraRYLin sisällön ylläpitoa. Toimikunta asetti tavoitteet työlle, käsitteli työryhmien valmistelemat luonnokset, päätti konsensuksen hankkimisesta ja hyväksyi valmiin työn teknisen sisällön.

Toimikunnan kokoonpano

 • Heikki Akkanen, ryhmäpäällikkö, VR Track Oy 1.7.2018 asti
 • Janne Juntunen, katupäällikkö, Vantaan kaupunki 20.8.2018 asti
 • Jaakko Koivunurmi, Vantaan kaupunki 20.8.2018 lähtien
 • Kimmo Kurunmäki, johtaja, yhdyskunta ja infra, RAKLI ry
 • Ari Kähkönen, asiantuntija Infra ry, Infra rf
 • Kari Lehtonen, yksikönpäällikkö, Väylävirasto
 • Markku Leskinen, toimialapäällikkö, Koneyrittäjien liitto ry
 • Harri Mäkelä, johtava asiantuntija, Innogeo Oy
 • Tuomo Passi, VR Track 1.7.2018 lähtien
 • Sami Petäjä (VJ), tierakenteen asiantuntija, Väylävirasto
 • Matti Rautiola, yliasiamies, Rakennustietosäätiö RTS sr, 28.2.2018 asti
 • Mika Rontu, apulaisjohtaja, Suomen Vesilaitosyhdistys ry
 • Timo Rytkönen (VJ), toimistopäällikkö, Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto
 • Kari Seuranen, geotekninen asiantuntija, Jyväskylän kaupunki
 • Janne Sikiö (VJ), projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy
 • Ari Strandman, kehitysinsinööri, Suomen ympäristökeskus 31.12.2018 asti
 • Helena Ström, projektinjohtaja, Helsingin kaupunki Rakennusvirasto
 • Milko Tietäväinen, rakennuttamisjohtaja, Tampereen kaupunki
 • Raul Vibo, Ramboll Oy 1.1.2018 lähtien

Puheenjohtaja: toimialapäällikkö Markku Leskinen.

Sihteeri: tuotepäällikkö Katri Metsomäki

TK280 TR4 InfraRYL Siltarakenteet, ylläpito

TK280 TR4 InfraRYL Siltarakenteet -työryhmän tehtävänä on päivittää ja ylläpitää InfraRYLin siltarakennelukuja.

Työryhmän kokoonpano

 • Aalto Olli-Pekka, Helsingin kaupunki 1.1.2017 lähtien
 • Alajoki Ville, Helsingin kaupunki 31.12.2016 asti
 • Harju Tomi, Liikennevirasto
 • Laamanen Jussi, YIT Suomi Oy
 • Lilja Heikki, Väylävirasto
 • Meriläinen Jani, Väylävirasto
 • Metsomäki Katri, Rakennustieto Oy
 • Niemi Henry, Siltainsinöörit TH Oy
 • Noponen Sami, Sweco Finland Oy
 • Parkkila Risto, Finnmap Consulting Oy 31.12.2017 asti
 • Uotinen Veli-Matti, Väylävirasto
 • Räsänen Ossi, Liikennevirasto 31.12.2014 asti
 • Siitonen Pekka, Väylävirasto
 • Vettenranta Lea, Rakennustieto Oy 31.12.2015 asti
 • Äijälä Markku, Väylävirasto
 • Lisäksi asiantuntijoina toimineet
 • Iho Janne, Destia, Infrasuunnittelu
 • Kaista Pertti, Sweco Rakennetekniikka Oy
 • Mäkelä Harri, Innogeo Oy
 • Rytkönen Antti, Väylävirasto
 • Vilppo Juha-Matti, Liikennevirasto
 • Vuotari Jussi, A-insinöörit

Puheenjohtaja: Ossi Räsänen 12.6.2014 saakka, mistä lähtien Minna Torkkeli 31.12.2018 saakka, mistä lähtien Markku Äijälä

Sihteeri: Lea Vettenranta 12.6.2014 saakka, mistä lähtien Katri Metsomäki