TalotekniikkaRYLin käyttö

Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset, TalotekniikkaRYL, on tarkoitettu talotekniikan, sähköjärjestelmiä lukuun ottamatta, hyvän rakennustavan perusteokseksi. TalotekniikkaRYLissä esitetyt laatuvaatimukset astuvat voimaan, kun niihin viitataan sopimus- tai suunnitelma-asiakirjoissa. Kun LVI-töitä koskevissa asiakirjoissa viitataan johonkin LVI-järjestelmää koskevaan osaan tai yksityiskohtaiseen laatuvaatimukseen, ovat myös yhteisen osan 20 vaatimukset voimassa.

Kun TalotekniikkaRYLissä viitataan esimerkiksi standardeihin tai ympäristöministeriön asetuksiin, noudatetaan niistä aina viimeisintä versiota, ellei toisin mainita.

TalotekniikkaRYLissä on tyypiltään kolmenlaista tekstiä: vaatimustekstiä, ohjetekstiä, ja viitetekstiä.

Vaatimus
Vaatimusteksti koskee toteuttajan suoritukselle ja käytettäville tuotteille asetettuja vaatimuksia, jotka hankkeissa täytyy toteuttaa.

Ohje
Ohjeteksti antaa tarpeen mukaan tietoja suunnittelijalle ja toteuttajalle. Siinä esitetään asioita, joihin hankekohtaisten suunnitelma-asiakirjojen laadinnassa on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Ohjeteksteihin eivät sisälly kaikki hankekohtaiset tehtävät, eivätkä ne toisaalta laajenna suunnittelijan sopimukseen perustuvia velvoitteita.

Viite
Viiteteksti sisältää kirjallisuusviitteitä, jotka liittyvät edeltävään tekstiin tai edeltäviin teksteihin.