Julkaisuversio 2021/2

Seuraavassa luetellaan PT16 Infran tietopalvelu -päätoimikunnan, PT31 InfraRYL laatuvaatimukset toimikunnan, sisällöt käsitelleiden toimikuntien, käsikirjoittajien ja muiden valmisteluun osallistuneiden nimet. Nimien jälkeen on merkitty taustaorganisaatio tai sen hetkinen työpaikka. Lisäksi useat tahot ovat antaneet luvuista lausuntoja.

PT 16 Infran tietopalvelu

PT 16 Infran tietopalvelu -päätoimikunnan tehtävänä oli toimia rahoittajien edunvalvojana seuraten InfraRYL -laatuvaatimusten ylläpidon aikataulua ja kustannusarviota sekä hyväksyä erilliset hanketyönä tehtävät työt.

Toimikunnan kokoonpano

 • Kati Kaskiala, Infra ry
 • Rauno Julmala, Espoon kaupunki
 • Hanna Kemppainen, Suomen Kuntaliitto ry
 • Jani Kemppainen, Rakennusteollisuus RT ry
 • Matti Kiiskinen, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry
 • Jaakko Koivunurmi, Vantaan kaupunki
 • Kimmo Kurunmäki, RAKLI ry
 • Markku Leskinen, Koneyrittäjien liitto ry
 • Mika Rontu, Suomen Vesilaitosyhdistys ry
 • Timo Rytkönen, Helsingin kaupunki Rakennusvirasto
 • Milko Tietäväinen, Tampereen kaupunki
 • Minna Torkkeli, Väylävirasto

Puheenjohtaja: osastonjohtaja, Minna Torkkeli
Sihteeri: projektipäällikkö Katri Metsomäki 19.8.2021 saakka, sen jälkeen Katja Lehtonen.

PT31 InfraRYL laatuvaatimukset

PT31 InfraRYL laatuvaatimukset -toimikunnan tehtävänä oli valvoa ja ohjata InfraRYLin sisällön ylläpitoa. Toimikunta asetti tavoitteet työlle, käsitteli työryhmien valmistelemat luonnokset, päätti konsensuksen hankkimisesta ja hyväksyi valmiin työn teknisen sisällön.

Toimikunnan kokoonpano

 • Jaakko Koivunurmi, Vantaan kaupunki
 • Kimmo Kurunmäki, RAKLI ry
 • Juha Laurila, Infra
 • Kari Lehtonen, Väylävirasto
 • Markku Leskinen, Koneyrittäjien liitto ry
 • Tuomo Passi, Sweco
 • Sami Petäjä, Väylävirasto
 • Mika Rontu, Suomen Vesilaitosyhdistys ry
 • Timo Rytkönen, Helsingin kaupunki
 • Janne Sikiö, Ramboll Finland Oy
 • Milko Tietäväinen, Tampereen kaupunki
 • Raul Vibo, Ramboll Oy

Puheenjohtaja: Markku Leskinen.
Sihteeri: projektipäällikkö Katri Metsomäki 19.8.2021 saakka, sen jälkeen Katja Lehtonen.

TK409 Sähkön ja tiedonsiirtorakenteet

InfraRYL toimikunnan TK409 tehtävänä oli laatia InfraRYLin sähkön- ja tiedonsiirtorakenteita koskevien lukujen muutokset ja käsitellä ne toimikuntatyönä neuvotellen. Toimikunta valmisteli luvut lausuntovaiheeseen, käsitteli lausunnoissa esitetyt muutosehdotukset sekä esitti valmiit työt valvovalle toimikunnalle hyväksyttäviksi julkaisuun.

Toimikunnan kokoonpano

 • Anders Andtbacka, Uponor Suomi
 • Vesa Juka, Pipelife Finland Oy
 • Ari Järvinen, KyberGuide
 • Juha Kaitera, Rakennusteollisuus
 • Kuivalainen Kari, Muoviteollisuus ry
 • Marko Lahtinen, FiCom ry
 • Juha-Pekka Laitinen, Head Power Oy
 • Antti Nyqvist, Teknologiateollisuus ry
 • Henrik Suomi, Valokuitunen
 • Juha Vesa, SESKO       

Lisäksi asiantuntijana mukana Jesse Korhonen, Eltel Networks.

Puheenjohtaja-sihteeri: projektipäällikkö Katri Metsomäki 19.8.2021 saakka, sen jälkeen Katja Lehtonen.

TK406 Siltarakenteet ja rakennustekniset rakennusosat

InfraRYL toimikunnan TK406 tehtävänä oli käsitellä Infrabetoneita, puurakenteita ja terärakenteita koskevat muutosehdotukset InfraRYLin toimikuntatyönä neuvotellen. Infrabetoniluvun osalta käsikirjoituksen muutosehdotukseen oli tehnyt asiantuntijatyöryhmä ja teräsrakenteita koskevan muutosehdotuksen valmisteli konsultti. Toimikunta käsitteli luvut lausuntovaiheeseen, käsitteli lausunnot ja teki tarvittavat muutokset lukuihin sekä esitti valmiit työt valvovalle päätoimikunnalle hyväksyttäviksi julkaisuun.

Toimikunnan kokoonpano

 • Äijälä Markku (PJ), Väylävirasto
 • Aalto Olli-Pekka, Helsingin kaupunki       
 • Peltomaa Mikko, Väylävirasto
 • Vuotari Jussi, Väylävirasto
 • Mantila Ari, Betoniteollisuus ry        
 • Springare Ella, Kestopuuteollisuus ry    
 • Toratti Tomi, Puutuoteteollisuus ry    
 • Laamanen Jussi, YIT Suomi Oy                
 • Lilja Heikki, Väylävirasto
 • Onninen Niina, Väylävirasto
 • Siitonen Pekka, Väylävirasto
 • Uotinen Veli-Matti, Väylävirasto

Asiantuntijoina teräsrakenteita koskevissa luvuissa Jukka Törmänen ja Tuomo Järvenpää Ponvia Oy:stä. Infrabetoniluvun asiantuntijatyöryhmään kuuluivat Ari Mantila Betoniteollisuus ry:stä, Jouni Punkki Aalto-yliopistosta ja Jussi Vuotari Väylävirastosta.

Puheenjohtaja: Markku Äijälä
Sihteeri: projektipäällikkö Katri Metsomäki 19.8.2021 saakka, sen jälkeen Katja Lehtonen