Sisältö ja käyttö

Julkaisun otsikointi pohjautuu pääosin TALO 90 -nimikkeistöön ja S2000-sähkönimikkeistöön. Hankkeen ohessa on alalle laadittu uusi vanhan nimikkeistön korvaava KH-nimikkeistö, jota KiinteistöRYL 2009:n sisällysluettelo pääsääntöisesti noudattaa.

Noudatettavat asiakirjat

KiinteistöRYL 2009:n laatuvaatimukset ja ohjeet astuvat voimaan, kun kiinteistöjen hoidossa, huollossa ja kunnossapidossa noudatetaan seuraavia asiakirjoja:

 • Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot ISE 2007 (KH X4-00404, LVI 03-10425)
 • Kiinteistöpalvelujen yleiset sopimusehdot KP YSE 2007 (KH X4-00405, LVI 03-10432)
 • Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (KH X4-00241, LVI 03-10277, RT 16-10660, Ratu 417-T).

Osat ja luvut

KiinteistöRYL 2009 koostuu kuudesta osasta (ylimmän tason otsikot), jotka jakautuvat lukuihin (2- ja alemman tason otsikot).

Osat ovat

 • operatiivinen kiinteistöjohtaminen
 • käyttäjäpalvelut
 • rakennusten ja teknisten järjestelmien hoito ja kunnossapito
 • ulkoalueiden hoito ja kunnossapito
 • siivouspalvelut
 • jätehuolto.

Luvut muodostuvat mm.

 • yleisestä tekstistä
 • laatuvaatimuksista
 • ohjeista
 • viitteistä.

Yleinen teksti sisältää yleisiä tausta- ja lähtötietoja laatuvaatimus- ja ohjeteksteille.

Laatuvaatimusteksti koskee suoritukselle asetettuja vaatimuksia.

Ohjetekstissä kerrotaan, kuinka laatuvaatimusten asettamat tavoitteet saavutetaan.

Viitteissä luetellaan kirjallisuusviitteitä, jotka liittyvät edeltävään tekstiin tai edeltäviin teksteihin. Viitteiden tarkemmat bibliografiset tiedot esitetään kirjallisuusluettelossa.

Valokuvat ja piirustukset

Julkaisun valokuvat ja piirustukset eivät ole osa laatuvaatimuksia, joten niitä ei tule käyttää laadun arviointiin. Jos vaatimustekstien ja kuvien välillä on ristiriitaisuuksia, ovat tekstiosuuden vaatimukset ensisijaisesti voimassa.

Standardiviitteet

KiinteistöRYL 2009:ssä viitataan standardeihin. Niillä on useimmiten suomalainen tunnus (SFS) riippumatta siitä, onko niiden alkuperä suomalainen vai kansainvälinen. Standardin tunnuksesta näkyy standardin alkuperä: SFS-standardeiksi vahvistettujen eurooppalaisten standardien (EN= Norme Européenne) tunnuksessa on kirjaintunnus SFS-EN.