TalotekniikkaRYL työselostuspohja

TalotekniikkaRYLin työselostuspohja on tarkoitettu suunnittelijoiden avuksi työselostuksen laatimista varten. Työselostuspohja avulla suunnittelijat voivat laatia LVI-työselostuksen noudattamaan samaa otsikkonumerointia kuin TalotekniikkaRYLissä.

Työselostuspohjassa ei ole valmiita tekstejä, vaan siihen on ainoastaan tuotu TalotekniikkaRYLin otsikot. Varsinaiset kohdekohtaiset toteuttajan suoritukseen liittyvät vaatimukset on kirjoitettava LVI-työselostukseen täydentämään TalotekniikkaRYLissä esitettyjä yleisiä laatuvaatimuksia.
LVI-työselostuksesta voi sitä laadittaessa poistaa sellaiset otsikot järjestelmistä tai järjestelmien osista, joita suunniteltavassa kohteessa ei ole. Vastaavasti voidaan lisätä myös uusia otsikoita.

Työselostuspohjaan on luotu valmiiksi myös sisällysluettelo, jonka voi poistaa kokonaan tai päivittää lopulliseen muotoonsa. Rakennuskohdetta ja suunnittelijoita jne. koskevat perustiedot täytyy erikseen lisätä työselostuksen alkuun.

TalotekniikkaRYL työselostuspohja