Toimikunnat

Toimikuntalaitos
Toimikunnissa on edustettuna laaja-alaisesti kiinteistö- ja rakentamisalan eri osapuolet. Seuraavassa luetellaan työtä valmistelleiden toimikuntien ja muiden valmisteluun osallistuneiden nimet. Nimien jälkeen on merkitty taustaorganisaatio tai sen hetkinen työpaikka.

TK 349 KorjausRYL valvova toimikunta
Valvovan toimikunnan tehtävänä on KorjausRYLin teknisen sisällön valvonta sekä tekstien lopullinen hyväksyminen ja vahvistaminen.

Toimikunnan asiantuntijat
Ilkka Friman, tuotepäällikkö KH, Rakennustieto Oy
Harri Hagan, arkkitehti (SAFA), Arkkitehtitoimisto Hagan
Mika Huhtala, rakennuttajapäällikkö, Liikelaitos Oulun Tilakeskus
Leena Jaskanen, kaupunkikuva-arkkitehti, Rakennustarkastusyhdistys RTY
Olli-Pekka Kari, projektipäällikkö, Rakennustieto Oy
Jani Kemppainen, asiamies, Talonrakennusteollisuus ry
Juha Lemström, operatiivinen johtaja, Senaatti-kiinteistöt
Petri Neuvonen, viestintä- ja kehityspäällikkö, Rakennustietosäätiö RTS
Juho Kess, projektipäällikkö, RAKLI ry
Matti Pentti, professori, laitoksen johtaja, Tampereen teknillinen yliopisto
Vesa Pyy, rakenneinsinööri, rakenneteknisen jaoksen esimies, Espoon kaupunki, Tilapalvelut-liikelaitos
Juha Salminen, kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj
Jari Virta, kehityspäällikkö, Suomen Kiinteistöliitto ry
Heta Timonen, projektipäällikkö, Rakennustieto Oy

Puheenjohtajana toimi Mika Huhtala.
Rakennustiedon asettamana projektipäällikkönä ja toimikunnan sihteerinä toimi Heta Timonen.

TK 385 KorjausRYL, Julkisivut

Toimikunnan asiantuntijat
Ilkka Friman, tuotepäällikkö, KH Rakennustieto Oy
Esa Huurinainen, rakennepäällikkö, Helsingin kaupunki
Olli-Pekka Kari, projektipäällikkö, Rakennustieto Oy
Juha Karilainen, rakennustekninen johtaja, Wienerberger Oy Ab
Tuuli Kunnas, tuotepäällikkö, EPS-rakennuseristeteollisuus
Tommi Mutanen, osastopäällikkö korjausrakennesuunnittelu, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy
Petri Neuvonen, viestintä- ja kehityspäällikkö, Rakennustietosäätiö RTS
Tuula Nordberg, tuotepäällikkö, Paroc Oy Rakennuseristeet
Toni Pakkala, hallituksen puheenjohtaja, Julkisivuyhdistys ry
Esko Sistonen, yliopistonlehtori, Aalto-yliopisto / Rakennustekniikan laitos
Heta Timonen, projektipäällikkö, Rakennustieto Oy
Janne Tähtikunnas, toimitusjohtaja, Teräsrakenneyhdistys ry

Puheenjohtajana toimi Toni Pakkala
Rakennustiedon asettamana projektipäällikkönä ja toimikunnan sihteerinä toimi Olli-Pekka Kari

Laadintatyössä kuultuja asiantuntijoita
Tomi Hautakangas toimitusjohtaja Perusparannussuunnittelu Leo Osara Oy
Markus Treuthardt toimitusjohtaja Rakennuskonsultointi Treuthardt Oy

Käsikirjoitus
Rakennustieto / Olli-Pekka Kari

Rakennustiedon KorjausRYL-projektiryhmä
Kristiina Bergholm, kustannuspäällikkö, Rakennustieto Oy, painatuksen koordinointi
Ilkka Friman, tuotepäällikkö, KH Rakennustieto Oy, hankkeen koordinointi ja toteutus
Olli-Pekka Kari, projektipäällikkö, Rakennustieto Oy, hankkeen koordinointi ja toteutus
Satu Laine, projektivastaava, Rakennustieto Oy, kirjan tekninen toimitustyö
Raija Lahtinen, tuotepäällikkö Ratu, Rakennustieto Oy, hankkeen koordinointi
Laura Lehtinen, konsultti, taitto
Jaana Matilainen, liiketoimintajohtaja tietopalvelut, Rakennustieto Oy, hankkeen koordinointi
Petri Neuvonen, viestintä- ja kehityspäällikkö, Rakennustietosäätiö RTS, sr hankkeen koordinointi ja toteutus
Heta Timonen, projektipäällikkö, Rakennustieto Oy, hankkeen johto, koordinointi ja toteutus
Sirpa Vento, projektipäällikkö, Rakennustieto Oy, kielenhuolto
Suvi Toivonen, Rakennustieto Oy, tekninen toteutus (tietokantatyö ja käyttöliittymä)