Toimikunnat

KorjausRYL 2022/1 päivitys

PT 32 KorjausRYL valvova toimikunta                                      

Jani Kemppainen, Talonrakennusteollisuus ry                                                          
Jari Virta, Kiinteistöliitto Uusimaa                                                                
Juha Lemström, Senaatti-kiinteistöt                                                                         
Juha Salminen, Salmicon Oy                                                          
Juho Kess, RAKLI ry                                                                   
Leena Jaskanen, Tampereen rakennusvalvonta                                                     
Mika Huhtala, Puheenjohtaja, Helsingin yliopisto                    
Petri Neuvonen, Rakennustietosäätiö RTS 12.2.2021 asti                           
Tomi Hautakangas, ARK:sto Ky                                                             
Toni Pakkala, Tampereen yliopisto                                                                      
Vesa Pyy, Espoon kaupunki
Heta Timonen, Sihteeri, Rakennustieto Oy 10.5.2021 asti                           
Ilkka Friman, Sihteeri, Rakennustieto Oy 10.5.2021 lähtien

TK 366 KorjausRYL, purku ja suojaukset      

Esa Huurinainen, Ramboll Finland Oy                                                                        
Joonas Hiltunen, Lotus Demolition Oy                                           
Katariina Laine, Vahanen Rakennusfysiikka Oy                                                    
Pertti Pasanen, Puheenjohtaja, Itä-Suomen yliopisto                                                                     
Satu Huuhka, Tampereen yliopisto                                                                      
Tapio Jääskeläinen, Rakennusliitto
Heta Timonen, Sihteeri, Rakennustieto Oy 10.5.2021 asti                           
Ilkka Friman, Sihteeri, Rakennustieto Oy 10.5.2021 asti

Käsikirjoitukset
Katja Lehtonen, Ytekki Oy

2021/1 päivitys

Toimikuntalaitos
Toimikunnissa on edustettuna laaja-alaisesti kiinteistö- ja rakentamisalan eri osapuolet. Seuraavassa luetellaan työtä valmistelleiden toimikuntien ja muiden valmisteluun osallistuneiden nimet. Nimien jälkeen on merkitty taustaorganisaatio tai sen hetkinen työpaikka.

TK 349 KorjausRYL valvova toimikunta
Valvovan toimikunnan tehtävänä on KorjausRYLin teknisen sisällön valvonta sekä tekstien lopullinen hyväksyminen
ja vahvistaminen.

Toimikunnan asiantuntijat
Ilkka Friman, tuotepäällikkö, KH Rakennustieto Oy
Harri Hagan, arkkitehti (SAFA), Arkkitehtitoimisto Hagan
Mika Huhtala, rakennuttajapäällikkö, Liikelaitos Oulun Tilakeskus
Leena Jaskanen, kaupunkikuva-arkkitehti, Rakennustarkastusyhdistys RTY
Olli-Pekka Kari, projektipäällikkö, Rakennustieto Oy
Jani Kemppainen, asiamies, Talonrakennusteollisuus ry (9/2015 lähtien)
Reijo S Lehtinen, asiamies, Talonrakennusteollisuus ry (9/2015 saakka)
Juha Lemström, operatiivinen johtaja, Senaatti-kiinteistöt
Petri Neuvonen, viestintä- ja kehityspäällikkö, Rakennustietosäätiö RTS sr
Juho Kess, projektipäällikkö, RAKLI ry
Ilpo Peltonen, tekninen johtaja, RAKLI ry (5/2016 saakka)
Matti Pentti, professori, laitoksen johtaja, Tampereen teknillinen yliopisto
Vesa Pyy, rakenneinsinööri, rakenneteknisen jaoksen esimies, Espoon kaupunki, Tilapalvelut-liikelaitos
Juha Salminen, kehitysjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj
Jari Virta, kehityspäällikkö, Suomen Kiinteistöliitto ry
Heta Timonen, projektipäällikkö, Rakennustieto Oy
Seurantajäsen
Anne Pietilä, Asuntotuotantotoimisto, Helsingin kaupunki

Puheenjohtajana toimi Mika Huhtala 9/2015 lähtien (Reijo S Lehtinen 9/2015 saakka).
Rakennustiedon asettamana projektipäällikkönä ja toimikunnan sihteerinä toimi Heta Timonen.

TK 350 Korjaushankkeen esiselvitykset
Toimikunnan tehtävänä oli valmistella KorjausRYLin Esiselvitykset-lukujen sisältö valvovalle toimikunnalle lausuntokierrosvaiheeseen käsikirjoitusten pohjalta. Toimikunta käsitteli lausuntokierroksilta tulleet kommentit, niiden vaikutukset sisältöön ja valmisteli aineiston valvovalle toimikunnalle.

Toimikunnan asiantuntijat
Ilkka Friman, tuotepäällikkö, KH Rakennustieto Oy
Jaakko Haapanen, arkkitehti, Helsingin kaupunki / Rakennusvirasto Arkkitehtuuriosasto
Jari Heikkilä, suunnittelupäällikkö, Suomen Talokeskus Oy
Olli-Pekka Kari, projektipäällikkö, Rakennustieto Oy
Kimmo Karppinen, rakennuttamispäällikkö, VVO-yhtymä Oyj
Esko Lindblad, valvontapäällikkö, Suomen Sisäilmakeskus Oy
Harry Mäkinen, työpäällikkö, YIT Rakennus Oy
Petri Neuvonen, viestintä- ja kehityspäällikkö, Rakennustietosäätiö RTS sr
Sami Niemi, yksikönpäällikkö, Vahanen Rakennusfysiikka Oy
Marko Pulliainen, tuotepäällikkö, LVI Rakennustieto Oy
Heta Timonen, projektipäällikkö, Rakennustieto Oy
Puheenjohtajana toimi Jaakko Haapanen.
Rakennustiedon asettamana projektipäällikkönä ja toimikunnan sihteerinä toimi Ilkka Friman.

Laadintatyössä kuultuja asiantuntijoita
Sirkkaliisa Jetsonen, yliarkkitehti, Museovirasto
Jarno Komulainen, yksikönpäällikkö, Vahanen Rakennusfysiikka Oy
Pekka Lehtinen, yliarkkitehti, Museovirasto
Sakari Leimi, asiakaspalveluinsinööri, Tikkurila Oyj
Petri Pylsy, energia-asiantuntija, Kiinteistöliitto

Käsikirjoitukset

E1 Kuntoarviot ja -tutkimukset
E 1.1.1 Kiinteistön kuntoarvio, Rakennustieto / Ilkka Friman
E 1.1.2 Rakennuksen ominaispiirteiden selvitys, Museovirasto / Sirkkaliisa Jetsonen ja Pekka Lehtinen, Rakennustieto / Heta Timonen ja Petri Neuvonen
E 1.1.3 Rakennushistoriaselvitys (RHS), Museovirasto / Sirkkaliisa Jetsonen ja Pekka Lehtinen, Rakennustieto / Heta Timonen ja Petri Neuvonen
E 1.1.4 Haitta-ainetutkimukset, Rakennustieto / Heta Timonen

Rakennustieto/Olli-Pekka Kari ja Petri Neuvonen Ramboll Finland Oy:n käsikirjoitusaineiston pohjalta:

E 1.2.1 Maanvastaisen alapohjan kuntotutkimus
E 1.2.2 Ryömintätilaisen alapohjan kuntotutkimus
E 1.2.3 Maanvastaisen seinän kuntotutkimus
E 1.2.4 Betonijulkisivujen ja -parvekkeiden kuntotutkimus
E 1.2.5 Kivirakenteisten rapattujen julkisivujen kuntotutkimus
E 1.2.6 Tiilipintaisten muurattujen julkisivujen kuntotutkimus
E 1.2.7 Levyjulkisivujen kuntotutkimus
E 1.2.8 Vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimus
E 1.2.9 Märkätilojen kuntoarvio
E 1.3.1 Vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän kuntotutkimus
E 1.3.2 Vesi- ja viemärijärjestelmien kuntotutkimus
E 1.3.3 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkimus: toimitilarakennukset, perusosa
E 1.3.4 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkimus: toimitilarakennukset, yksityiskohtaiset tutkimukset
E 1.3.5 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien kuntotutkimus: asuinrakennukset
E 1.2.10 Ikkunoiden kuntoarvio Rakennustieto / Ilkka Friman

E2 Yksittäiset selvitykset

Ramboll Finland Oy:
E 2.2.1 Betonin jäädytys-sulatuskoe
E 2.2.2 Betonin karbonatisoitumissyvyyden määritys pH-indikaattorimenetelmällä
E 2.2.3 Betonin kloridipitoisuuden määritys
E 2.2.4 Betonin puristuslujuuden määritys
E 2.2.6 Betonin vetolujuuden määritys
E 2.2.7 Kiviaineisen materiaalin kosteuspitoisuuden määritys kuivatus-punnitusmenetelmällä
E 2.2.9 Puun kosteuspitoisuuden mittaus piikkimittarilla
E 2.2.10 Rakenneavaus
E 2.2.13 Rappaus- ja muurauslaastien koostumuksen määritys
E 2.2.14 Raudoitteiden suojabetonipeitteen mittaus peitepaksuusmittarilla
E 2.3.1 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän puhtauden tarkastus
E 2.3.2 Ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirtojen mittaus
E 2.3.3 LVI-järjestelmien materiaali- ja nestenäytteiden tutkiminen
E 2.3.4 LVV-järjestelmien röntgenkuvaus
E 2.3.5 LVV-järjestelmien ultraäänimittaukset
E 2.3.6 Paine-eromittaukset ja painesuhteiden määritys
E 2.3.7 Salaojajärjestelmän videokuvaus
E 2.3.8 Taloteknisten laitteiden aiheuttaman äänitason mittaus
E 2.3.9 Viemäreiden videokuvaus
E 2.4.1 Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) mittaus sisäilmasta
E 2.4.2 Kaasumaisten epäpuhtauksien mittaus sisäilmasta
E 2.4.3 Pintalämpötilan mittaus
E 2.4.4 Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden mittaus
E 2.4.5 Sisäilman hiukkasmaisten epäpuhtauksien ja kuitujen mittaus
E 2.4.6 Sisäilman lämpötilan mittaus
E 2.4.7 Sisäilman mikrobimittaus
E 2.4.8 Sisäilman radonpitoisuuden mittaus
E 2.4.9 Sisäilman suhteellisen kosteuden mittaus
E 2.2.5 Betonin suhteellisen kosteuden mittaus Rakennustieto/Ilkka Friman
E 2.2.8 Maalipinnan kuntoarvio Rakennustieto/Ilkka Friman
E 2.2.11 Rakenteiden ilmatiiveyden tutkiminen merkkiainekokein Rakennustieto/Ilkka Friman
E 2.2.12 Rakennuksen lämpökuvaus Rakennustieto/Ilkka Friman

Rakennustiedon KorjausRYL-projektiryhmä

Ilkka Friman, tuotepäällikkö KH, Rakennustieto Oy, hankkeen koordinointi ja toteutus
Olli-Pekka Kari, projektipäällikkö, Rakennustieto Oy, hankkeen koordinointi ja toteutus
Raija Lahtinen, tuotepäällikkö Ratu, Rakennustieto Oy, hankkeen koordinointi
Laura Lehtinen, konsultti, taitto
Jaana Matilainen, liiketoimintajohtaja tietopalvelut, Rakennustieto Oy, hankkeen koordinointi
Petri Neuvonen, viestintä- ja Rakennustietosäätiö, hankkeen koordinointi ja toteutus, kehityspäällikkö RTS sr
Marko Pulliainen, tuotepäällikkö LVI, Rakennustieto Oy, hankkeen toteutus
Helena Rönkkö, konsultti kielenhuolto
Suunnittelutoimisto Taivas Oy, graafinen suunnittelu
Heta Timonen, projektipäällikkö Rakennustieto Oy, hankkeen johto, koordinointi ja toteutus
Sirpa Väisänen, projektipäällikkö, Rakennustieto Oy, hankkeen toteutus
Lea Vettenranta, tietopalvelujohtaja, Rakennustieto Oy, hankkeen koordinointi (1/2016 saakka)
Kristiina Bergholm, kustannuspäällikkö, Rakennustieto Oy, kirjan tuottaminen
Satu Laine projektivastaava, Rakennustieto Oy, kirjan tekninen toimitustyö
Suvi Toivonen, Rakennustieto Oy, tekninen toteutus (tietokantatyö ja käyttöliittymä)