Julkaisuversio 2022/1

Seuraavassa luetellaan päätoimikunnan PT 35 MaaRYL valvova toimikunta sekä sisällöt käsitelleen toimikunnan jäsenten nimet. Nimien jälkeen on merkitty taustaorganisaatio tai sen hetkinen työpaikka. Lisäksi useat tahot ovat antaneet luvuista lausuntoja.

PT 35 MaaRYL valvova toimikunta

PT 35 MaaRYL valvova toimikunta tehtävänä oli valvoa ja ohjata MaaRYLin sisällön ylläpitoa. Toimikunta käsitteli työryhmien valmistelemat luonnokset ja hyväksyi valmiin työn teknisen sisällön.

Toimikunnan kokoonpano

 • Kati Kaskiala, Infra ry
 • Jaana Matilainen, Rakennustieto Oy
 • Jorma Paananen, Fimpec Oy / RAKLI ry
 • Matti Kaurila, Espoon kaupunki
 • Mirva Koskinen, Helsingin kaupunki
 • Jukka Pekkanen, Rakennusteollisuus RT ry
 • Jani Kemppainen, Rakennusteollisuus RT ry
 • Tim Länsivaara, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Ari Mantila, Rakennustuoteteollisuus RTT ry
 • Heikki Kangas, Vantaan kaupunki
 • Mikko Suoranta, Sitowise Oy / SKOL ry
 • Suvi Saljola, GeoPro Consulting Oy / SKOL ry
 • Jarmo Mäenpää, Uponor / Talteka ry
 • Ari-Pekka Liukkonen, Wavin Finland Oy / Talteko ry

Puheenjohtaja: Kati Kaskiala, Infra ry.
Sihteeri: tuotepäällikkö Saara Lehtonen, Rakennustieto oy.

TK 405 Kasvillisuusrakenteet

Toimikunnan TK 405 tehtävänä oli päivittää InfraRYLin kasvillisuusrakennelukuja ja käsitellä muutokset toimikuntatyönä neuvotellen. Toimikunta otti samalla myös kantaa siihen, voidaanko luvut julkaista yhtenevästi MaaRYLin puolelle. Toimikunta valmisteli luvut lausuntovaiheeseen ja käsitteli lausunnoissa esitetyt muutosehdotukset. Lausuntovaiheessa kerrottiin, että luvut tullaan julkaisemaan Infra- ja MaaRYLiin. Tähän liittyvää lausuntopalautetta ei saatu. Toimikunta esitti valmiit luvut sekä MaaRYLin valvovalle toimikunnalle PT 35 että InfraRYLin valvovalle toimikunnalle PT 31 hyväksyttäviksi julkaisuun.

Toimikunnan kokoonpano

 • Arto Kärkkäinen, Uudenmaan ELY-keskus
 • Jyri Uimonen, Taimistoviljelijät ry
 • Aino-Kaisa Nuotio, Ramboll Finland Oy
 • Marko Pirttijärvi, Piha- ja puistosuunnittelu Pirttijärvi Oy
 • Jussi Laamanen, YIT Suomi Oy
 • Harri Suotula, HKL
 • Jouko Hannonen, Puutarhapalvelu Hannonen Oy
 • Taavi Forssell, Viherympäristöliitto ry
 • Hanna Tajakka, Viher-Arkki Oy

Puheenjohtaja-sihteeri: projektipäällikkö Katri Metsomäki 19.8.2021 saakka, sen jälkeen projektipäällikkö Katja Lehtonen / Ytekki Oy.