Rakennusautomaatiojärjestelmien termit

Rakennusautomaatiojärjestelmä
Järjestelmää, joka kattaa tuotteet, ohjelmistot ja tekniset palvelut, jotka voivat tukea rakennuksen teknisten järjestelmien energiatehokasta, taloudellista ja turvallista toimintaa automaattisen ohjauksen avulla sekä helpottamalla kyseisen rakennuksen teknisten järjestelmien manuaalista hallintaa.

Rakennusautomaatioon kuuluvat kiinteistön teknisten järjestelmien hallintaan liittyvät laitteistot, ohjelmistot ja toiminnot.

Rakennusautomaatiosta voidaan käyttää myös nimitystä kiinteistöautomaatio tai taloautomaatio.

Keskusosa
Järjestelmän osia, joilla ohjataan, säädetään, hallitaan sekä valvotaan kiinteistön järjestelmiä. Keskusosia ovat prosessoripohjaiset alakeskukset ja säätimet sekä käyttöliittymät. Prosessoripohjaisista alakeskuksista käytetään yleisesti lyhennettä VAK (valvonta-alakeskus).

Käyttöliittymä
Yleisesti järjestelmän ja ihmisen välinen rajapinta ts. ne laitteet ja toiminnot, joilla käyttäjä vaikuttaa järjestelmän toimintaan ja saa tietoa järjestelmän toiminnasta. Laajasti ottaen kaikki käyttölaitteet ovat käyttöliittymään kuuluvia. Tässä osassa käyttöliittymä tarkoittaa järjestelmän ja ihmisen välistä vuorovaikutusta.

Siirto-osa
Viestien ja datan siirron fyysiseen toteutukseen tarkoitetut laitteet. Näitä ovat esimerkiksi kaapelointi ja langaton tiedonsiirto.

Pääteosa
Rakennusautomaatiojärjestelmän kenttälaitteet. Näitä ovat esimerkiksi lämpötila-anturit, erilaiset lähettimet (paine, kosteus, hiilidioksidi) sekä venttiilien ja peltien toimilaitteet.

FAT-testaus (Factory acceptance test)
Tehdastesti toimittajan tai valmistajan tiloissa.