Julkaisuversio 2017/1

InfraRYLin ylläpitoa varten hankkeen rahoittajat nimesivät edustajansa päätoimikuntaan ja  laatuvaatimukset-toimikuntaan. Toimikunnat ja työryhmät saivat Rakennustietosäätiö RTS:n toimikuntalaitoksen numerot. Seuraavassa luetellaan PT16 Infran tietopalvelu -päätoimikunnan, TK280 Infra laatuvaatimukset -toimikunnan ja ylläpitoa valmistelleiden työryhmien, asiantuntijoiden, käsikirjoittajien ja muiden valmisteluun osallistuneiden nimet. Nimien jälkeen on merkitty taustaorganisaatio tai senhetkinen työpaikka. Lisäksi useat tahot ovat antaneet luvuista lausuntoja.

Toimikunnat

PT 16 Infran tietopalvelu

PT 16 Infran tietopalvelu -päätoimikunnan tehtävänä oli toimia rahoittajien edunvalvojana seuraten InfraRYL -laatuvaatimusten ylläpidon aikataulua ja kustannusarviota sekä hyväksyä hanke.

Toimikunnan kokoonpano
Magnus Frisk, asiantuntija Infra ry, Infra rf
Janne Juntunen, katupäällikkö, Vantaan kaupunki
Anu Karvonen, johtaja, Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL r.y,. 4.8.2016 asti
Jani Kemppainen, asiamies, Rakennusteollisuus RT ry
Matti Kiiskinen, kehityspäällikkö, Suunnittelu – ja konsultointiyritykset SKOL ry
Marika Kämppi, yhdyskuntatekniikan asiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry, 30.10.2016 asti
Risto Laaksonen, tilaajapäällikkö, Tampereen kaupunki
Hannu Lehtikankare, rakennuttajapäällikkö, Espoon kaupunki
Markku Leskinen, toimialapäällikkö, Koneyrittäjien liitto ry
Mikko Nousiainen, johtaja, RAKLI ry, 2.11.2016 asti
Markku Nummelin, Johtaja, Liikennevirasto
Matti Rautiola, yliasiamies, Rakennustietosäätiö RTS sr
Mika Rontu, apulaisjohtaja, Suomen Vesilaitosyhdistys ry
Timo Rytkönen, toimistopäällikkö, Helsingin kaupunki Rakennusvirasto
Ari Strandman, kehitysinsinööri, Suomen ympäristökeskus
Kari Ström, johtaja, Jyväskylän kaupunki
Paavo Taipale, yhdyskuntatekniikan päällikkö, Suomen Kuntaliitto ry
Petri Vainio, investointipäällikkö, Espoon kaupunki
Teemu Vehmaskoski, johtaja, Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL r.y

Puheenjohtaja: johtaja Markku Nummelin
Sihteeri: tuotepäällikkö Katri Metsomäki

TK 280 RTS Infra laatuvaatimukset

TK280 Infra laatuvaatimukset -toimikunnan tehtävänä oli valvoa ja ohjata InfraRYLin sisällön ylläpitoa. Toimikunta asetti tavoitteet työlle, käsitteli työryhmien valmistelemat luonnokset, päätti konsensuksen hankkimisesta ja hyväksyi valmiin työn teknisen sisällön.

Toimikunnan kokoonpano
Heikki Akkanen, ryhmäpäällikkö, VR Track Oy
Juha Forsman, yksikönpäällikkö, Ramboll Finland Oy
Pasi Heikkilä, kaupungininsinööri, Oulun kaupunki, tekninen keskus, 31.12.2015 asti
Janne Juntunen, katupäällikkö, Vantaan kaupunki
Reijo Järvinen, kehityspäällikkö, Helsingin kaupunki, 31.12.2015 asti
Ilpo T. Korhonen (VJ), hankepäällikkö, Espoon kaupunki
Ari Kähkönen asiantuntija Infra ry, Infra rf
Hannu Lehtikankare, rakennuttajapäällikkö, Espoon kaupunki
Reijo S Lehtinen, asiamies, Talonrakennusteollisuus ry 1.9.2015 asti
Kari Lehtonen, yksikönpäällikkö, Liikennevirasto
Markku Leskinen, toimialapäällikkö, Koneyrittäjien liitto ry
Mikko Nousiainen, johtaja, RAKLI ry, 31.12.2016 asti
Tapani Peltola, kehityspäällikkö, Ramboll CM Oy, 31.10.2014 asti
Sami Petäjä (VJ), tierakenteen asiantuntija, Liikennevirasto
Matti Rautiola, yliasiamies, Rakennustietosäätiö RTS sr
Mika Rontu, apulaisjohtaja, Suomen Vesilaitosyhdistys ry
Timo Rytkönen (VJ), toimistopäällikkö, Helsingin kaupunki Rakennusvirasto
Kari Seuranen, geotekninen asiantuntija, Jyväskylän kaupunki
Tapio Siikaluoma, suunnittelupäällikkö, Oulun kaupunki, 31.12.2015 asti
Janne Sikiö (VJ), projektipäällikkö, Ramboll Finland Oy
Ari Strandman, kehitysinsinööri, Suomen ympäristökeskus
Helena Ström, projektinjohtaja, Helsingin kaupunki Rakennusvirasto
Milko Tietäväinen, rakennuttamisjohtaja, Tampereen kaupunki

Puheenjohtaja: Syksyyn 2015 saakka puheenjohtajana toimi asiamies Reijo S. Lehtinen.
Syksystä 2015 lähtien puheenjohtajana toimi toimialapäällikkö Markku Leskinen.
Sihteeri: tuotepäällikkö Katri Metsomäki

TK 242 / TR1+3 InfraRYL Maa- ja pohjarakenteet, ylläpito

TR 1 InfraRYL Pohjarakenteet -työryhmän tehtävänä oli päivittää InfraRYLin maa- ja pohjarakennelukujen sisältö sekä laatia uusia lukuja käsikirjoitusten perusteella. Työryhmä käsitteli konsulttien valmistelemat luonnokset lausuntovaiheeseen esitettäväksi valvovalle toimikunnalle sekä lausuntojen aiheuttamat muutokset.

Työryhmän kokoonpano
Asko Aalto (VJ), diplomi-insinööri, Helsingin kaupunki
Eija Ehrukainen, johtaja, ympäristö ja yhteiskuntavastuu, Infra ry, Infra rf, 15.9.2016 asti
Kari Fagerholm, liiketoimintajohtaja, WSP Finland Oy
Juha Forsman, yksikönpäällikkö, Ramboll Finland Oy
Marita Kari, informaatikko, BI-asiantuntija, Rakennustieto Oy
Juho Kokkonen, palvelupäällikkö, Mitta Oy
Jarmo Kunnas, myyntipäällikkö, Lemminkäinen Infra Oy
Pirjo Kuula, projektipäällikkö, TTY-säätiö sr
Vesa Laitinen, tutkimuspäällikkö, Lemminkäinen Infra Oy
Juha Laurila, ympäristöpäällikkö, Infra ry, Infra rf
Katja Lehtonen, kehityspäällikkö, Rudus Oy, 12.12.2016 asti
Harri Mäkelä, johtava asiantuntija, Innogeo Oy
Pasi Niskanen, laatupäällikkö, Rudus Oy
Antti Nurmikolu, professori, TTY-säätiö sr
Hannu Peltoniemi, yksikön päällikkö, Destia Oy
Laura Pennanen, väylärakenneasiantuntija, Liikennevirasto
Harri Ruotsala, projektipäällikkö, Helsingin kaupunki
Markku Savolainen (VJ), projektinjohtaja, Helsingin kaupunki
Mikko Suoranta, osastopäällikkö, Sito Oy
Antti Tikkakoski, työmaavalvoja, Fennovoima Oy, 1.5.2016 asti
Veli-Matti Uotinen, geoasiantuntija, Liikennevirasto
Juha Väätäinen, projektinjohtaja, Helsingin kaupunki

TK 242/TR4 InfraRYL Asfalttipäällysteet

TR4 InfraRYL Asfalttipäällysteet -työryhmän tehtävänä oli päivittää InfraRYLin sidottuja päällysteitä koskevien lukujen sisältö.

Työryhmän kokoonpano
Mikko Eerola, työpäällikkö, NCC Industry Oy
Katri Eskola, tieinsinööri, Liikennevirasto
Pirjo Kuula, projektipäällikkö, TTY-säätiö sr
Vesa Laitinen, tutkimuspäällikkö, Lemminkäinen Infra Oy
Markku Pienimäki, kehitys- ja laatupäällikkö, Finnmap Infra Oy
Jari Pihlajamäki, DI, Finnmap Infra Oy
Petri Sikanen, työpäällikkö, Sl Asfaltti Oy
Juhani Tirkkonen, vastaava rakennuttaja, Turun kaupunki, infrapalvelut
Jussi Tuominen, laatupäällikkö, NCC Industry Oy

Puheenjohtaja: projektipäällikkö Pirjo Kuula
Sihteeri: tuotepäällikkö Katri Metsomäki

TK 242/TR5 InfraRYL betoni- ja luonnonkivipäällysteet

TR5 InfraRYL Betoni- ja luonnonkivipäällysteet -työryhmän tehtävänä oli päivittää InfraRYLin kivipäällystelukujen sisältö.

Työryhmän kokoonpano
Reijo Järvinen, kehityspäällikkö, Helsingin kaupunki
Tuula Mikkonen, taiteiden kandidaatti, Ramboll Finland Oy
Juuso Rainio, projektijohtaja, Loimaan Kivi Oy
Tiina Suonio, tuoteryhmäpäällikkö, Rakennusteollisuus RT ry
Timo Syrjä, tuoteryhmäpäällikkö, Rudus Oy
Pekka Tella, tehdaspäällikkö, Rudus Oy
Antti Sirén, tuoteryhmäjohtaja, Rudus Oy

Puheenjohtaja: kehityspäällikkö Reijo Järvinen
Sihteeri: tuotepäällikkö Katri Metsomäki

TK 242/TR7 InfraRYL kasvillisuusrakenteet


TR7 InfraRYL kasvillisuusrakenteet -työryhmän tehtävänä oli päivittää InfraRYLin kasvillisuusrakennelukujen sisältö.

Työryhmän kokoonpano
Elina Ekroos, konsultti, Destia Oy
Marko Eskolainen, toimitusjohtaja, Pro Park Palvelut
Arto Kärkkäinen, ympäristövastaava, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Aino-Kaisa Nuotio, maisema-arkkitehti, Suomenlinnan hoitokunta
Seppo Närhi, toiminnanjohtaja, Puutarhaliitto ry
Hanna Tajakka, liikkeenharjoittaja, Konsulttipalvelu Viher-Arkki
Satu Tegel, suunnitteluasiantuntija, Helsingin kaupunki Rakennusvirasto
Jyri Uimonen, toiminnanjohtaja, Puutarhaliitto ry

Puheenjohtajana ja sihteerinä toimi tuotepäällikkö Katri Metsomäki

InfraRYL-projektiryhmä

Kristiina Bergholm, kustannuspäällikkö, Rakennustieto Oy, kielenhuolto ja kirjan tuottaminen
Merja Hakkarainen, tutkimusassistentti, Rakennustietosäätiö RTS, kotisivut, tiedon syöttö
Marita Kari, informaatikko, BI-asiantuntija, Rakennustieto Oy, hankkeen koordinointi ja toteutus
Jussi Kaskia, järjestelmäasiantuntija, Rakennustieto Oy, tietojärjestelmä
Satu Laine, projektivastaava, Rakennustieto Oy, viivakuvat ja kuvakorjaukset, kielenhuolto
Jaana Matilainen Liiketoimintajohtaja, Rakennustieto Oy, tietopalvelut, hankkeen koordinointi ja toteutus
Katri Metsomäki, tuotepäällikkö, Rakennustieto Oy, hankkeen johto, koordinointi ja toteutus
Harri Mäkelä, diplomi-insinööri, Innogeo Oy, pääkonsultti, käsikirjoitukset
Mina Nytorp, graafinen suunnittelija, Rakennustieto Oy, graafinen suunnittelu
Kirsti Palin taittaja, Rakennustieto Oy, taitto
Martti Poutanen, konsultti, Index Information Technologies Oy, tietojärjestelmä
Seija Ralli, tietokantatoimittaja, Rakennustieto Oy, tietokantatyö, tekninen toimitus
Lea Vettenranta, tuote- ja palvelujohtaja, Rakennustieto Oy, 31.12.2015 asti, hankkeen koordinointi ja toteutus
Sirpa Väisänen, projektipäällikkö, Rakennustieto Oy, hankkeen koordinointi ja toteutus